Simulaskolen skal produsere mange it-doktorer

Simulaskolen skal produsere mange it-doktorer

Simula School of Research and Innovation er på lufta etter lengre tids planlegging.

Simulaskolen tok skrittet fra planleggingsstadiet til formell etablering under et stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling på Fornebu 8. mai. Simulaskolen skal utdanne næringslivsrelevante master- og doktorgradskandidater ved Simula Research Laboratory AS (Simula) i nært samarbeid med både Universitetet i Oslo (UiO) og næringslivet, og er derfor en nyskapning i norsk sammenheng, ifølge en pressemelding.

Doktorgradene skal avlegges ved UiO, og reglementene der vil gjelde uavkortet. Næringslivet er godt representert både på eiersiden og som bidragsytere til vitenskapelige stillinger, hospitering og veiledning.

LES OGSÅ: MBA gir karrierehopp

I tillegg til Simula Research Laboratory AS inngår Hydro, Bærum kommune, Telenor, SINTEF og Norsk regnesentral som eiere og stiftere.

Doktorer på løpende bånd

Simulaskolen skal utvikle seg til å bli en effektiv og målrettet utdanningsenhet som er tett knyttet til miljøer som er tunge brukere av ikt-forskning.

- Skolen skal ha et reelt og nært samarbeid med norsk og internasjonal industri, og skolen skal utdanne kandidater som er attraktive for disse miljøene, sier Kristin Vinje, som nå tiltrer som leder for Simulaskolen.

Vinje har tidligere vært assisterende direktør ved Simula.

Simula har hittil hatt en produksjon på ca 30 doktorgradskandidater siden 2001. Med den forventede finansieringen vil kapasiteten nå kunne styrkes betraktelig, og det legges opp til en produksjon på 15 doktorgradskandidater i året.

Støtte fra stat og næringsliv

Simula mottok i desember 2006 en bevilgning fra Kunnskapsdepartementet på 5 millioner kroner til oppstart av Simulaskolen som et eget aksjeselskap.

- For oss har det vært veldig viktig med statlig støtte til prosjektet – det dreier seg tross alt om akademisk utdanning – men når staten har gått foran har andre fulgt opp, og det har medvirket til at vi også har fått med oss næringslivet, sier Vinje.

Simulaskolen vil dekke de samme fagområdene som Simula Research Laboratory: Nettverk og distribuerte systemer, Scientific computing og Software engineering.

- Skal vi lykkes med innovasjon i Norge, er det viktig å styrke samarbeidet mellom ulike miljøer. Telenor går inn med en eierpost i Simulaskolen fordi vi ser den som en interessant forskningspartner som kan bidra til å styrke kandidatenes faglige kompetanse og deres evne til å utnytte resultatene i ny virksomhet, sier Hans-Christian Haugli, leder for Telenor Research and Innovation.

LES OGSÅ: Den komplette listen over it-studier

It Bransjen