Skeptiske til nytt Microsoft-program

Skeptiske til nytt Microsoft-program

Microsoft-partnerne forventer vekst i 2010, men er skeptiske til endringene i selskapets partnerprogram, viser ny undersøkelse.

Redmond Channel Partner Online har spurt 500 Microsoft-partnere om hvordan de opplever aktiviteten på markedet og sitt samarbeid med selskapet, samt deres forventninger til Microsofts nye partnerprogram Microsoft Partner Network (MPN).

Når det gjelder markedet i 2009 melder 12 prosent om tosifret vekst, og like mange om en tilsvarende tilbakegang. Et flertall, eller 35 prosent, rapporterer imidlertid flat vekst.

Når det gjelder utsiktene til 2010 er partnerne forsiktig optimistiske. 28 prosent forventer tosifret vekst, mens 46 prosent forventer ensifret vekst. 20 prosent forventer en flat utvikling, mens fire og to prosent forventer henholdsvis ensifret og tosifret nedgang.

Misfornøyde med støtte

På spørsmål om det generelle samarbeidet med Microsoft svarer 26 prosent at de er svært fornøyde. 43 prosent er fornøyde og 27 prosent ganske fornøyde. Kun tre prosent er misfornøyde, mens to prosent er svært misfornøyde.

Disse resultatene er omtrent identiske med en tilsvarende undersøkelse som Redmond Channel Partner gjennomførte i fjor. De fleste er også positive til den oppfølgingen fra selskapet. 18 prosent er svært fornøyde, 40 prosent fornøyde og 32 prosent ganske fornøyde.

Når det gjelder markedsstøtten partnerne får fra Microsoft sammenliknet med andre produsenter er 10 prosent er svært fornøyde, 32 prosent fornøyde og 38 prosent ganske fornøyde. 15 prosent er imidlertid misfornøyde, og 5 prosent er svært misfornøyde.

Mange partnere er imidlertid skeptiske til det nye partnerprogrammet som Microsoft annonserte i juli 2009. Microsoft Partner Network erstatter i oktober i år Microsoft Partner Program (MSPP).

Overgangen ble påbegynt i fjor, og det nye programmet medfører mange endringer i hvordan Microsoft jobber med partnerne.

I Redmond Channel Partners undersøkelse svarer 32 prosent at de er usikre på hvor fornøyde de er med endringene. 30 prosent er ganske fornøyde, 23 prosent er fornøyde og 5 prosent er svært fornøyde.

Usikre på endringene

I det nye programmet erstatter partnernivåene Advanced, Standard, Communities/Quickstarts og Subscriber de tidligere Gold Certified Partner, Certified Partner og Registered Member.

31 prosent tror ikke disse nye nivåene vil spille noen stor rolle for dem i forhold til å skille seg ut fra konkurrentene. 34 prosent tror det vil hjelpe, 11 prosent er skeptiske og 23 prosent er usikre.

Det tidligere Gold-nivået forblir imidlertid populært. 35 prosent mener Microsoft bør beholde gullsertifiseringen. 26 prosent svarer nei, og 39 prosent er usikre.

Det indikerer ifølge Redmond Channel Partner at respondentene er skeptiske til endringene. Da nettsiden stilte det samme spørsmålet i fjor, før Microsoft annonserte at Gold-nivået ville forsvinne, svarte 67 prosent at selskapet burde beholde nivået, mens bare 8 prosent mente det kunne avvikles.

I undersøkelsen er videre seks av ti partnerne fremdeles usikre på hvilket partnernivå de vil søke på når MPN kommer på plass. 17 prosent av partnerne ser imidlertid ut til å ha bestemt seg for å gå for en Advanced-sertifisering.

Les om:

It Bransjen