Slakter regjeringens forskningspolitikk

Slakter regjeringens forskningspolitikk

Det reviderte nasjonalbudsjettet er blottet for innovasjonstiltak, mener Abelia-leder Paul Chaffey.

Norge trenger mer innovasjon nå for å sikre fremtidens kunnskap, mener Abelias styreleder. - Jeg er ikke imponert over regjeringens strategi, sier Paul Chaffey.

Forrige uke la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Den ble ikke tatt imot med stor glede hos Abelia.

- Det er blottet for tiltak rettet mot instituttsektoren, næringsrettet forskning eller tiltak for å styrke innovasjonskraften i landet, sier Chaffey.

Han hevder dette til tross for 143 nye millioner for utdanning, hvor av 25 til teknouniversitetet NTNU i Trondheim. En god slump av disse pengene er en revisjon av tidligere kutt, og gir ikke ekstra forskningsstimulering, mener NHOs it-talsmann.

- Ja, det er hyggelig at det går litt penger til dette, og vi kan kanskje heller ikke forvente for mye fra et revidert statsbudsjett, men på generelt grunnlag er jeg bekymret for måten vi håndterer forskning på i Norge, sier Chaffey.

Krever samspill

Veksten i norsk næringsliv framover må komme innenfor kunnskapstjenester, mener Abelia. Norge trenger derfor en styrking av kunnskapsinfrastrukturen. Samtidig har forskningen ikke høy prioritet i budsjettet.

- Investering i utdanning er noe av det viktigste vi bør gjøre, med ikt høyt på listen. Det er nå vi bør legge grunnlaget for fremtidig vekst. Derfor er jeg bekymret. Hvis vi ikke klarer å utnytte toppen av en høykonjunktur som vi kan dra nytte av på lang sikt, skal vi gjøre det da når det går dårligere og vi har mindre penger? spør Chaffey.

Han mener det er naivt å tro at økonomien alltid skal ha like sterk stilling som i dag, og Norge trenger mer teknologisk utvikling for å klare seg i det internasjonale markedet.

- Vi må se hvordan vi kan få mer forskning i bedriftene. Det er et samspill mellom offentlige penger og private penger, men vi vet at det trengs stimulansmidler fra det offentlige for å få dette gjennomført, sier han.

Mobil og miljø

Chaffey peker på mobilteknologi og miljøteknologi som to områder han mener Norge kan mye internasjonalt, men hvor mange små bedrifter trenger ressurser for utvikle nye løsninger.

- Vi ser at it kan gi en del svar på en del utfordringer når det gjelder energisparing. Også på mobile tjenester har vi kommet langt i Norge.

Noe annet som irriterer Abelia er at det fremdeles ikke er en avklaring på Skattefunn. Og med en innovasjonsmelding som stadig blir utsatt betyr det fravær av staten som forutsigbar og langsiktig partner for de mange som bygger framtidens næringsliv, mener Chaffey.

- Skattefunn har ikke fått bevilget ekstra penger de siste årene. Samtidig vet vi at dette er noe av den best investerte penger, hvis vi ser på resultatene i forhold til investeringen. Dette stimulerer den såkalte brukerstyrte forskningen, og det trenger vi i Norge, sier Chaffey.

Skattefunn bør heve satsene, ifølge Abelia. Siden 2002 har disse ikke økt.

- Særlig småbedrifter får mye bra ut av Skattefunn. Vurdert opp mot andre ordninger er dette noe av de mest lønnsomme, sier Chaffey.

Les om:

It Bransjen