Slutt på gratis vareflytting

Slutt på gratis vareflytting

KOMMENTAR: De fleste distributører med fri frakt vil slutte med gratis vareflytting. Som om frakt noensinne har vært gratis.

Distribusjon handler om å flytte varer og tjenester fra produsent til sluttkunde. I kanalen går veien via distributør og forhandler. Nå vil flere av distributørene slutte med fri frakt. Det koster for mye penger.

Det har alltid kostet penger å flytte en vare fra A til B, og grunnen til at breddedistributørene nå begynner å gå bort fra fri frakt er selvsagt økte utgifter. Men hovedårsaken er selvsagt at marginene er for lave til å bruke frakt som et konkurransefortrinn. Hos GNT, som var tidlig ute med å bruke fri frakt som salgsargument, er frakt en den største enkeltfaktoren i forhold til deres underskudd.

Det er ikke overraskende at fraktkostnadene stiger når speditørene betaler mer for drivstoff. Men den viktigste grunnen er kanskje at produktprisene går nedover uten at vekt og størrelse gjør det. Det betyr at distributørene må betale stadig mer i frakt for mindre omsetning og lavere marginer. Fri frakt som betingelse kommer da naturlig under press.

Investering i lojalitet

Store forhandlere har ofte de beste betingelsene. Det er forståelig, men det trenger ikke være noen automatikk i dette. Itegra har valgt å belønne lojale forhandlere i forhold til hvor stor andel av forhandlerens innkjøpsbudsjett som går via Itegra. 90 prosent av en million er ikke like mye som 30 prosent av 10 millioner, men det forteller noe om lojaliteten og betingelsene når forhandleren legger mesteparten eggene hos én distributør.

På sikt blir dette som å investere i lojalitet. Ved å gi den lojale, mindre forhandleren gode betingelser, får denne en konkurransefordel som kan gi omsetningsvekst. Når denne forhandleren når 10 millioner i innkjøpsbudsjett og fortsatt bruker 90 prosent hos samme distributør, har lojalitetsinvesteringen gitt avkastning.

I fraktspørsmålet blir det interessant å se om distributørene nå vil forskjellsbehandle forhandlerne i forhold til størrelse. Det mest rettferdige ville være om alle betaler likt i forhold til størrelsen på pakken eller den reelle kostnaden på transporten.

Skaper unødig transport

Fri frakt som konkurransefortrinn er en kortsiktig fordel. I en verden med gode marginer hvor fossilt brennstoff var billig og sjåførens lønnskostnader sto stille kunne det selvsagt fungere. Men en slik verden eksisterer ikke lenger. Det kommer til å koste mer å transporter varer. Særlig hvis transporten er forurensende.

For fri frakt er en uting fra et miljøperspektiv. Hvis det ikke koster noe å få tilsendt en blekkpatron, gjør det ingenting om man bestiller en ekstra dagen etter istedenfor å kjøpe to eller en kasse med det samme. Ved å synliggjøre fraktkostnaden på ordren vil kunden planlegge sine innkjøp mer rasjonelt. Dermed unngås unødig transport langs norske veier. Dette skjønner forhandlerne, og det vil også sluttkunden skjønne.

Men hvor viktig er fri frakt i konkurransen om forhandlerne? Prisen og tilgjengligheten av produktet er selvsagt viktigere. Og noen av de mindre vil sikkert se på frakten når de velger distributør. Men frakt er bare en av betingelsene for å velge distributør. For bransjen ville det kanskje være bra om alle forhandlerne betalte den faktiske fraktkostnaden og synliggjorde dette for sluttkunden. Da kunne distributørene brukt energien på noe annet enn å dekke opp for økende fraktkostnader.

Les om:

It Bransjen