Små kunder stiller strengere krav

Små kunder stiller strengere krav

Smb-kunder forventer raskere avkastning. Syv av ti er villige til å betale mer for lønnsomme løsninger.

Små og mellomstore bedrifter krever løsninger som gir raskt utbytte. Det viser en ny undersøkelse gjennomført på vegne av bransjeorganisasjonen Computing Technology Industry Association (Comptia).

Undersøkelsen ble i gjennomført februar blant 400 ansvarlige i amerikanske bedrifter mellom 10 og 499 ansatte, innen bransjer produksjon, finans, forsikring og helse.

Den viser at 80 prosent av bedriftene vil ha teknologi som gir "umiddelbar avkastning" og som passer inn med bedriftenes eksisterende forretninger og løsninger.

Villige til å betale mer

Nesten 70 prosent av respondentene svarer at de er villige til å betale mer for it-løsninger som beviselig er lønnsomme.

- Det underliggende budskapet er at små og mellomstore bedrifter ønsker teknologi som fungerer som den skal fra første stund. Det er disse løsningene de ser etter, sier Tim Herbert, direktør for forskning i Comptia.

- Takket være den teknologiske utviklingen, nye forretningsmodeller og en stadig nedgang i kostnader knyttet til prosessorkraft og lagring har teknologi aldri vært mer tilgjengelig for selskaper av alle størrelser enn nå, sier han.

Virtualisering og åpen kildekode

Undersøkelsen viser at 37 prosent av de spurte planlegger å investere i servervirtualisering i løpet av de neste 12 månedene. Rundt 25 prosent av smb-kundene sier de vil investere i unified communication-løsninger.

Nærmere 20 prosent vurderer å ta i bruk løsninger basert på åpen kildekode, mens 45 prosent har planer om å gi mobile arbeidere tilgang til selskapets nettverk fra utsiden.

I tillegg viser undersøkelsen at smb-kundenes investeringer i tjenester kan komme til å dobles eller tredobles i løpet av året sammenliknet med 2009.

Utfordringer

I undersøkelsen ble også de små og mellomstore bedriftene spurt om hvilke teknologiske utfordringer som er de største for dem.

55 prosent av respondentene mener den største utfordringen er å holde tritt med de økende lagringskravene.

54 prosent mente en av de største utfordringene er håndteringen av det økende antallet løsninger som er nødvendig for å legge til rette for mobilitet, mens 53 prosent ønsket å kunne tilby en bedre kundeopplevelse på nett.

Les om:

It Bransjen