Solid vekst med enklere løsninger

Solid vekst med enklere løsninger

Lars Seeberg, Administrerende direktør hos CBK, har all grunn til å smile etter den veksten selskapet har hatt i 2013. Med et driftsresultat som økte med nesten 700 prosent, fra cirka en million kroner i 2012 til åtte millioner i 2013, har distributøren funnet oppskriften for suksess.

- Enkle løsninger er mantraet, forteller Seeberg. - Da jeg begynte her hos CBK hadde vi over 400 fokus-kunder. Dette har vi redusert til rundt 30.

Seeberg attribuerer noe av suksessen til fokuset på konsepter isteden for produkter. CBK, som flere andre distributører, samler produkter i konseptgrupper og tilbyr dermed ferdige løsninger til kunden, ende til ende.

- Nettverk, datarom, møterom; vi lager konsepter rundt dette med hensikt i å bli en ende til ende distributør. Det er enklere å selge inn når kunden ser sammenhengen og forstår de enkle løsningene. Her mener jeg også bransjen må våge å ta løftet og prioritere enkle løsninger ut mot kunden.

Med en omsetning på rundt 89 millioner kroner i 2013, kontra 63 millioner i 2012, har CBK hatt en solid vekst etter Seebergs tiltreden som administrerende direktør. I tillegg til å skifte fokus fra produkter til løsninger, har CBK også fokusert på å få de riktige ansatte i de riktige stillingene.

- Vi jobber jo med mennesker, det er tross alt de som jobber for resultatene. Noe av det første jeg gjorde var en omorganisering. Vi måtte finne ut hvem som passet best til hvilken jobb, noen satt rett og slett i feil posisjon. Vi gjorde om på organisasjonen, og det resulterte i en positiv virkning, der vi bygde en prestasjonskultur.

Firmaet har like mange ansatte i dag som i 2012, da de interne omrokkeringene fant sted.

- Vi jobbet med kulturen internt. Vi måtte finne en god visjon og tydeliggjøre for kunden hvem vi er og hva vi kan.

Til tross for et godt resultat, ser Seeberg utfordringer i en stadig tøffere og mer konkurransepreget bransje. Mangel på lokal framtoning eller at man ikke er en del av en stor og innkjøpssterk organisasjon er noen av grunnene til at flere distributører har måttet spisse kravene over de siste årene.

Seeberg er likevel klar på at det er de menneskelige ressursene som betyr mest.

- Vi må gjøre folk ansvarlige og ikke minst bruke tid på prioriteringer. Vi tenker hele tiden på interne prosesser og passer på å dokumentere gode rutiner. Vi er nødt til å ha kontroll på produsentene, vite hvordan alt skal prises, og sette dette i et system.

Les om:

It Bransjen