Spår vekst i outsourcing

Spår vekst i outsourcing

Norsk outsourcingbransje klarte seg bedre gjennom finanskrisen enn andre vesteuropeiske land. IDC forventer ny vekst fremover.

Ifølge IDC gikk det norske markedet for it-oursourcingstjenester tilbake med 2,4 prosent i 2009. Totalt var verdien det norske outsourcingmarkedet i 2009 14,473 milliarder kroner.

De mest alvorlige konsekvensene av finanskrisen gikk ifølge IDC utover produsentene. Selv om alle produsenter ble påvirket av krisen, knytter analysebyrået for en stor del nedgangen til produsentenes vertikale strategi.

– 2009 var et tøft år for it-bransjen, og det gikk utover outsourcingsindustrien. Men sammenliknet med andre it-markeder gjorde outsourcing det imidlertid relativt bra, sier Nils Molin, direktør for IDC Sverige, i en pressemelding.

Forventer vekst

Ifølge rapporten Norway Outsourcing Services 2009 Vendor Shares and 2010–2014 Forecast klarte Norge seg bedre gjennom finanskrisen enn de fleste andre land i Vest-Europa.

Blant annet gikk bruttonasjonalproduktet gikk bare ned med bare 1,9 prosent.

IDC peker blant annet på stabile oljepriser og liten grad av industriell sårbarhet. Ikke minst har den sterke offentlig økonomien gjort det mulig å fortsette med store it-prosjekter og investeringer som Altinn.

Analysebyrået tror markedet vil stabilisere seg i 2010 og forventer en samlet vekst på 0,8 prosent i andre halvår i år. Frem til 2014 forventer analysebyrået en årlig gjennomsnittlig vekst på 2,8 prosent til en samlet verdi på 16,653 milliarder kroner.

It Bransjen