Sparer tid og penger på én identitet

ID-KONTROLLØREN: Aleksander Berg i GK bruker digital identitet for å spare tid og penger for brukerne og øke sikkerheten i bedriften. Foto: GKI.

Sparer tid og penger på én identitet

En gammel teknologitraver kommer til heder igjen når vekst, reguleringer og kostnadsjakt presser IT-systemene.

Det er noen år siden enhetlig digital identitet og administrasjon, IAM, var i skuddet. Men med et selskap i vekst og komplekse systemer gir det mening for det totaltekniske entrepenørselskapet GK Konsern.

­­- Vi startet å regne på hvor lang tid det tok å registrere en nyansatt inn i datasystemene med tilganger og personalinformasjon. Selv en vant medarbeider brukte over én time. Med flere hundre slike tillegg og endringer i året ble det kostbart, forteller Aleksander Berg, IT-sjef i GK.

Der en ny medarbeider ble satt til å sette opp tilganger etter en manual, tok hver nye bruker opp imot 3,5 time.

ID-kontroll

Identity Access and Management er systemer der mange brukernavn og passord samles inn under én innlogging. I tillegg kommer systemer der brukerinformasjon samles inn et sted og ut fra automatiske regler gir tilgang til applikasjoner, datalager og putter informasjon inn i personalsystemer for lønn og annen personalinformasjon.

­- I tillegg til utfordringen når det kommer flere ansatte og nye programmer, var det også en utfordring når folk sluttet. Slette brukere og tilganger opparbeidet over mange år tar lang tid, og det er en fare for at noe overses. I siste instans handler det om å verne om bedriftens egne data, sier Berg.

Han legger til at det også er regulatoriske krav som må oppfylles, og de blir ikke færre. Krav til dokumentasjon som enkelt kan tas ut som en rapport sparer mye tid og sikrer at samsvarskrav oppfylles.

IAM-løsningen GK tar i bruk har betalt seg innen rimelig tid, men den rulles ut og testes fortløpende. Gjennomgående er den omgående følgen mer effektiv tidsbruk straks IAM er tatt i bruk.

Modent og fornuftig med IAM

Berg poengterer at det gir mer fornuft å ta i bruk en IAM-løsning i dag enn tidligere.

­- Brukerne i dag er mer opptatt av og vant til at IT-løsninger skal gå fort å få og ta i bruk. I forrige tiår kunne man bruke timer og dager på å sette opp IT-tjenester og tilganger, men det går ikke i 2015. Løsningene for IAM er også enklere å ta i bruk i dag, og de er langt mer modne. For oss som forløpende vurderer å ta i bruk tjenester som kan leveres fra skyen, så er et IAM-system et bidrag til å gjøre dette lettere og sikrere.

Løsningen GK valgte kom fra Dell. Da hadde selskapet vurdert og testet fire andre løsninger.