Sparket Sjursen varsler bråk

Sparket Sjursen varsler bråk

Administrerende direktør Stig Sjursen i datadistributøren DNS har blitt oppsagt. Han vil ikke akseptere oppsigelsen.

Sjursen har ledet den norske avdelingen av den internasjonale stordistributøren i tre år. I dag kom pressemeldingen om at Sjursen går på dagen og etterfølges av Bjarne Brørs.

DNS-pressemeldingen skryter av det Sjursen har fått til, blant annet med at han har "økt de finansielle parametrene på en imponerende måte ".

Men Sjursen selv er ikke imponert:

- Jeg stiller meg forundret over styrets beslutning om å distribuere denne pressemeldingen da jeg har gitt dem ettertrykkelig beskjed om at jeg ikke aksepterer denne oppsigelsen og heller ikke har fått en begrunnelse som kan gi grunnlag for en oppsigelse. Derfor har jeg til hensikt fortsette i stillingen, sier Sjursen til Computerworld like før han selv sendte ut en egen pressemelding.

- Jeg beklager at styret ikke viser mer hensyn til hvordan dette oppfattes i media og blant de ansatte. Siste ord er ikke sagt, avslutter han.

Sjursen vil ikke kommentere om han vil gå til gå til arbeidsrettsak og han vil heller ikke gå nærmere inn på hvorfor han tror han er oppsagt.

Computerworld har så langt ikke lyktes i å oppnå i kontakt med den tyske ledelsen i DNS.

Les om:

It Bransjen