Spill-ungdom drikker mindre

Spill-ungdom drikker mindre

Ungdom som spiller dataspill har like god helse, driver like mye med idrett og drikker mindre alkohol enn andre ungdommer.

Dette kommer frem i en bok utgitt av den svenske Ungdomsstyrelsen, kalt Unga och nätverkskulturer – mellan moralpanikk och teknoromantik. I boken finnes blant annet en studie av unges bruk tv- og dataspill. Studien baserer seg på en spørreundersøkelse blant 2 900 ungdommer fra 16 til 25 år.

- De aller fleste unge som spiller dataspill er som andre ungdommer. Vi kan ikke se noen sammenheng mellom dataspill og dårligere helse, sier Per Nilsson, generalseksretær ved Ungdomsstyrelsen til IDG.se.

Syv av ti ungdommer forteller at de spiller dataspill og tre av ti gjør det hver uke eller oftere. Gutter spiller også mer enn jenter.

- I vår studie kan vi se at unge som spiller dataspill drikker mindre alkohol, stresser mindre og driver med idrett i like høy grad som andre ungdommer, sier Nilsson.

Dataspilling er heller ikke bare et barne- og tenåringsfenomen. Hver femte 25-åring spiller data- eller tv-spill minst en gang i uken.

Les om:

It Bransjen