- Store utfordringer for kanalen

- Store utfordringer for kanalen

- Dagens forhandlerkanalen står overfor store utfordringer, hevder partner manager Freddy Kristensen i 24SevenOffice. Selv mener han å ha funnet frem til nye og utradisjonelle kanaler som kan sikre inntektene fremover.

Partner Manager Freddy Kristensen har inntrykk av at det er mange som ikke er trygge på hvilke løsninger de skal satse på innenfor Cloud Computing, samt at de er veldig usikre på kanalsatsningen til noen av de største produsentene.

- Utfordrende

- Forhandlerkanalen, slik den fungerer i dag, står overfor store utfordringer. Vi ser stadig at flere av de tradisjonelle produsentene i markedet ser muligheten til å ta et større grep om sine kunder og samtidig gjør kanalens rolle mindre, mener Kristensen.

Han forteller at produsentene lenge har vært avhengig av kanalen for å for distribuert sine programmer.

- Problemet er at det er et behov som stadig forsvinner når markedet går over i nettskyen. Dette utfordrer kanalen som har bygget opp mye av sin virksomhet rundt denne måten å arbeide på, forteller han til IT-Bransjen.

- Vi ser at de største inntektene i kanalen ikke lenger ligger i salg av programvare, men i fakturering av konsulenttimer forbundet med problematikk rundt den tradisjonelle distribusjonsmodellen, fortsetter han.

Mot strømmen

24SevenOffice har valgt å gå i mot strømmen og hjelper forhandlerende slik at de ikke sitter igjen med problemene som den tradisjonelle distribusjonsmodellen medfører. De har derfor etablert et distribusjonsnett som baserer seg på inntekt fra utradisjonelle kanaler.

- Allerede i dag er 35 prosent av omsetningen relatert til partnere. Men dette har stort sett kommet via utradisjonelle kanaler som for eksempel Fokus Bank og regnskapskontorer, sier Kristensen.

Ønsker flere partnere

Kristensen forteller at de er fornøyd med sin strategi og allerede tenker på å utvide distribusjonsnettet i Norge og Sverige. Han er klar på hva slags partnere de ønsker seg.

- Leverandører av komplementerende tjenester hvor 24SevenOffice kan bidra med å knytte kundene enda nærmere til leverandøren er et viktig grunnleggende prinsipp for oss. Telecom-aktører, store distributer av it utstyr og tradisjonelle forhandlere som ser muligheter med Cloud Computing og ikke tviholder på den gamle forretningsmodellen er andre aktører vi er veldig interessert i å komme i kontakt med, sier han.

Kristensen mener deres satsning er unik fordi forhandlerne ikke sitter igjen med problemene som den tradisjonelle distribusjonsmodellen medførte.

- For noen år siden så disse forhandlerene Cloud Computing tjenester som en utfordrer til sin virksomhet, mens i dag har de innsett at dette har kommet for å bli og ser nå på hvordan de kan ta en posisjon innenfor dette markedet, avslutter han.

It Bransjen