Stort inntjeningsfall for Arrow ECS

Stort inntjeningsfall for Arrow ECS

Arrow ECS økte omsetningen i 2009, men både driftsresultat og bunnlinje er kraftig redusert.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Arrow ECS økte omsetningen med 31 prosent i løpet av 2009. Driftsinntektene endte på 230,2 millioner kroner, opp fra 176 millioner kroner i 2008.

prosent millioner på og Det 10,8 42 Driftsresultatet endte 6,2 en gir nedgang fra på på året kroner. millioner en driftsresultatet prosent. driftsmargin før 2,7 på

endte ned Årsresultatet 6,5 kroner, 10,5 millioner fjor. kroner i på fra millioner

år - Fint

administrerende Brørs, godt Bjarne et år. mener likevel 2009 ECS, i Arrow direktør var

med solid levert år, greid men er skape, å - har generelt utvikling. veksten også fornøyd jo har og et resultat, vanskelig et var Vi den sier vi hadde Det vi positiv han. en

forbindelse utvidet en synergier resultatnedgangen Four som ifølge investeringskostnader med Den og Leaf. produktportefølje store skyldes for sin av følge stor i skyldes mellom på Brørs side Omsetningsøkningen sammenslåingen. skal en DNS og fusjonen

der hentet Vi mot fra vi bekymrer - i oss ha å er det sier fortsetter absolutt og han. som inn ikke men av avslutningen noe nevneverdig, igjen. frem vokse, var Det veksten 2008, vi 2010 vil koster

Vokser småleverandører på

først og bare bidragsyterne fra i omsetningsøkningen fremst ifølge De fra i viktigste men største aktørene. Bjarne i de Brørs 2009 ikke mindre de produsentene porteføljen, kommer

prinsippet topp sier - på men i bare to-produsentene, fra leverandører, alle Vi ikke kommer økningen han. vokser

hadde henter god - vi fra en Vmware, Symantec. største Netapp. på Vi på vekst også våre og veksten på Den nettverksproduktene

Er - som gått områder har mindre noen bra? det

en stille. opp blitt vi Men gjør veksten gjennom helt klart selskap Sun-Oracle med ett er Det igjen. som å nå stått ta som markedet at ser tvil mer om - har at ingen har at har litt vært seg ferd i de prosess

Citrix på Tror

Arrow til på … 2010. Bjarne ECS' forventninger starten Siden Brørs store i har finansår

Les om:

It Bransjen