Stort inntjeningsfall for Arrow ECS

Stort inntjeningsfall for Arrow ECS

Arrow ECS økte omsetningen i 2009, men både driftsresultat og bunnlinje er kraftig redusert.

Arrow ECS økte omsetningen med 31 prosent i løpet av 2009. Driftsinntektene endte på 230,2 millioner kroner, opp fra 176 millioner kroner i 2008.

Driftsresultatet endte på 6,2 millioner kroner. Det gir en nedgang på 42 prosent fra driftsresultatet på 10,8 millioner året før og en driftsmargin på 2,7 prosent.

Årsresultatet endte på 6,5 millioner kroner, ned fra 10,5 millioner kroner i fjor.

- Fint år

Bjarne Brørs, administrerende direktør i Arrow ECS, mener likevel 2009 var et godt år.

- Det var jo et vanskelig år, men vi hadde en generelt positiv utvikling. Vi er fornøyd med den veksten vi har greid å skape, og har også levert et solid resultat, sier han.

Omsetningsøkningen skyldes ifølge Brørs for en stor synergier og en utvidet produktportefølje som følge av fusjonen mellom DNS og Four Leaf. Den store resultatnedgangen skal på sin side skyldes investeringskostnader i forbindelse med sammenslåingen.

- Det koster å vokse, men frem mot avslutningen av 2010 vil vi absolutt ha hentet oss inn igjen. Vi fortsetter veksten fra der vi var i 2008, og det er ikke noe som bekymrer nevneverdig, sier han.

Vokser på småleverandører

De viktigste bidragsyterne i omsetningsøkningen i 2009 kommer ifølge Bjarne Brørs ikke bare fra de største produsentene i porteføljen, men først og fremst fra de mindre aktørene.

- Vi vokser i prinsippet på alle leverandører, men økningen kommer ikke bare fra topp to-produsentene, sier han.

- Den største veksten henter vi fra Vmware, på nettverksproduktene våre og på Netapp. Vi hadde også en god vekst på Symantec.

- Er det noen områder som har gått mindre bra?

- Det ingen tvil om at Sun-Oracle har vært gjennom en prosess som gjør at markedet har stått litt mer stille. Men nå som de har blitt ett selskap ser vi helt klart at veksten er i ferd med å ta seg opp igjen.

Tror på Citrix

Bjarne Brørs har store forventninger til 2010. Siden starten på Arrow ECS' finansår i januar har blant annet salget av maskinvare, spesielt fra IBM, tatt seg betraktelig opp.

- Vi ser opp og frem. I år vil vi få en vesentlig større prosentmessig vekst enn i 2009, også resultatmessig, sier han.

Nylig signerte distributøren også en distribusjonsavtale med Citrix.

- Citrix kommer til å bidra med mye vekst fremover. Det er ingen tvil om hvor de ønsker å gå. Xendesktop og desktopvirtualisering er hovedfokuset deres, og virtualisering er et satsingsområde for oss fremover - ikke bare fra Citrix men også produsenter som Vmware, sier Brørs.

Med avtalen øker distributøren konkurransen med Commaxx, som inntil nylig hadde enerett på Citrix i Norge.

- Vi blir den nye som kommer inn, men konkurranse er alltid sunt. Det gjelder alle leverandører. Jo flere ben produsentene har på partnernivå jo større suksess vil de få.

Les om:

It Bransjen