- Streaming forurenser mer enn cd-er

- Streaming forurenser mer enn cd-er

Wimp og Spotify er verre for miljøet enn cd-en, mener tenketank.

En tenketank har kommet frem til at cd-en, til tross for ting som energikrevende fabrikker og distribusjon via diesel-slukende og eksos-spyende transportmidler, faktisk er mer miljøvennlig enn nymotens musikkstrømming.

Tenkatanken, som kaller seg Musictank, anslår at musikkstrømming kan ende med å kreve større energiressurser og dermed påvirke miljøet mer enn de fysiske mediene, skriver Comon.dk.

Yottabyte

«Når én lytter har streamet eller downloadet et album med 12 sanger uten komprinering 27 ganger, er vi nesten på høyde med energiforbruket ved å produsere og transportere et cd-album,» skriver Dagfinn Bach fra Musictank, som sammen med sine kolleger har gitt ut rapporten «The hidden cost of digital music consumption».

Tjenenester som Wimp og Spotify er i slaget om dagen. Såpass i slaget at Musictank ser for seg at trafikkmengden kan nå opp mot én yottabyte. Det er den høyeste måleenheten for data som finnes, og tilsvarer noe lignende en fantasilion i Donald Duck-sammenheng, rent matematisk snakker vi 10 opphøyd i 24 eller 1.000.000.000.000.000.000.000.000, en million million million millioner.

Energimessig skal oppbevaring og transport av denne massive mengden tilsvare en femtedel verdens energiforbruk anno 2010.

Et par muligheter

Dette er vel å merke forutsatt at det ikke kommer ny teknologi eller metodikk som kan stramme det inn, som trolig vil skje. Musictank har et par forslag selv - for eksempel å la programmer cache sanger lokalt, slik Spotify allerede gjør, så de ikke lastes ned hver bidige gang de spilles. Eller ved å bruke mer miljøvennlige serverfarmer i skyen.

Tenketanken har også et annet snodig forslag, som går på å sende forbrukerne en brikke som rommer en petabyte - en størrelse som burde være nok til å romme samtlige låter utgitt. Det nærmer seg et prisnivå på lagring der dette kan la seg gjøre. Så blir eneste trafikken over nett verifikasjon av at brukeren har betalt lisenspengene sine. Men denne løsningen vil stille nye krav til kopirettighetsshåndtering og gjør det komplisert å holde sangarkivet oppdatert.

Les hele rapporten fra tenketanken her.

It Bransjen