WETLAND FOR VESTLAND: Hanne Wetland går til Netlife Research for å jobbe med innovasjon i næringslivet i vest. Foto: Netlife Research Pressefoto

WETLAND FOR VESTLAND: Hanne Wetland går til Netlife Research for å jobbe med innovasjon i næringslivet i vest. Foto: Netlife Research Pressefoto

Styrker Vestlandssatsing

Netlife Research henter inn Hanne Wetland for å styrke satsing på innovasjon- og omstillingsprosesser på Vestlandet.

Hanne Wetland kommer fra Innovasjon Norge og en stilling som strategirådgiver. Fra den har hun erfaring med etablerere og med omstilling i etablert næringsliv.

Hos Netlife Research i Bergen skal hun bli en ressurs innen forretningsutvikling, strategi og omstilling for virksomhetene i regionen. Første arbeidsdag der blir i august.

Omstillingsklar

- Netlife har en fin og likefrem stil som tiltaler meg nå som det spisser seg til med hast og endring i næringslivet, sier Wetland, som er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i industridesign. 

Hennes lange erfaring i kurs og korte seminarer for bedrifter i tema som forretningsmodeller, innovasjon og merkevarebygging vil få gode muligheter framover.

It-bransjen