Svak vekst for EET

Svak vekst for EET

EET melder om svak omsetningsvekst for 2010, men nye produktområder gir håp om god resultatvekst.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

EET har de siste tre årene slitt med fallende omsetning. I regnskapsåret 2009 omsatte distributøren for 180,9 millioner kroner, ned fra en omsetning på 209,4 millioner kroner i regnskapsåret 2007.

Bjørn regnskapstallene for imidlertid marginal til Berg i av kan selskapet vekst. juni sitt Når vekst, administrerende leverer vise til direktør enn Brønnøysundsregistrene slutten om regnskapsår igjen en 2010

Berg. kroner, rundt for 185 Omsetningen millioner 2010 - ende på sier vil

i forventer driftsresultatet. god Han vekst imidlertid

har har som i, Det de finnes merker med han. ut som byttet videoovervåkingsløsninger, reservedeler, det godt et egne Vi sier generelt. - lavmarginproduktene og produkter år fleste vært marginer

Vi jobbe å Nå det med gjelder fortsette flere enn par å et i også går vi i ansatte fjor. tre at ser produktområdene var bra. de vi er år -

europasatsing Overvåking og

overvåkingssatsing går Ifølge Berg bra. spesielt Bjørn EETs

distributøren den distributører på Europas området. Grunnlaget å med målsetning høst. ble av fjor Safevision Distributørens i en danske er oppkjøpet av dette bli ledende lagt

Safevision tid fikk i å med forbindelse nye forhold en vi organisasjon, vi også Det rekke sette regner ordentlig fjoråret. … doble innenfor tatt I opp men har inn å av oppkjøpet - noe kunne med videooveråking til en

It Bransjen