Svak vekst for EET

Svak vekst for EET

EET melder om svak omsetningsvekst for 2010, men nye produktområder gir håp om god resultatvekst.

EET har de siste tre årene slitt med fallende omsetning. I regnskapsåret 2009 omsatte distributøren for 180,9 millioner kroner, ned fra en omsetning på 209,4 millioner kroner i regnskapsåret 2007.

Når selskapet leverer regnskapstallene for sitt regnskapsår 2010 til Brønnøysundsregistrene i slutten av juni kan imidlertid administrerende direktør Bjørn Berg igjen vise til vekst, om enn en marginal vekst.

- Omsetningen for 2010 vil ende på rundt 185 millioner kroner, sier Berg.

Han forventer imidlertid god vekst i driftsresultatet.

- Det har vært et godt år generelt. Vi har byttet ut de fleste lavmarginproduktene med produkter som det finnes marginer i, som reservedeler, egne merker og videoovervåkingsløsninger, sier han.

- Vi er også et par tre ansatte flere i år enn vi var i fjor. Nå gjelder det å fortsette å jobbe med de produktområdene vi ser at går bra.

Overvåking og europasatsing

Ifølge Bjørn Berg går spesielt EETs overvåkingssatsing bra.

Distributørens målsetning er å bli en av Europas ledende distributører på dette området. Grunnlaget ble lagt med oppkjøpet av den danske distributøren Safevision i fjor høst.

- Det har tatt noe tid å sette opp en ordentlig organisasjon, men innenfor videooveråking regner vi med å kunne doble i forhold til fjoråret. I forbindelse med oppkjøpet av Safevision fikk vi også inn en rekke nye merkevarer, sier Berg.

Nå jobber distributøren med ekspansjonsplaner for både eksisterende og nye markeder på kontinentet.

- I Tyskland har vi ansatt 12 nye mennesker, firedoblet omsetningen og tredoblet resultatet. I tillegg har vi ansatt fem nye i England, fem nye i Frankrike og åpnet kontor i Belgia.

I tillegg vurderer selskapet mulighetene for å ekspandere til østeuropeiske land som Østerrike og Tyrkia.

- For konsernet vil det forhåpentligvis bety høyere omsetning og synergier som lavere kostnader knyttet til transaksjoner og større muligheter til å ha ting på lager.

It Bransjen