Tagger strøm som data

Tagger strøm som data

Smart strømledningsnett bruker internetteknologi for å dirigere og håndtere den elektriske strømmen.

En gruppe japanske forskere og selskaper planlegger å bygge et strømledningsnett som håndterer kraft på samme måte som internett håndterer data.

Med konsepter kjent fra it- og nettverksteknologi bruker systemet ”rutere” og ”tjenestetilbydere” for å dirigere og styre den elektriske strømmen på en effektiv måte.

Det japanske multinasjonale it- og nettverksselskapet NEC er blant medlemmene i gruppen, som kaller seg Digital Grid Consortium. Bygging av eksperimentelle ledningsnett planlegges igangsatt neste år, med mål om å bygge ut fullskala systemer i løpet av de neste tre år.

Sporbare strømenheter

Gruppens målsetting er å utvikle teknologi som kan spore energienheter over et helt ledningsnett, der enhetene tagges med opplysninger om opprinnelsessted og destinasjon på samme måte som datapakker håndteres på internett. Dette vil kreve nettverksadresser for alt fra kraftverk til individuelle hjem, samt rutere som kan konvertere og stokke energienhetene i forhold til hvor det er behov for dem.

- Dette er en mekanisme som gjør at elektrisitet både kan sendes ut og tilbake i hvilken som helst retning avhengig av behovet. Dette er noe som foreløpig ikke finnes i dagens smarte ledningsnett (smart grid), som egentlig bare brukes til å overvåke den elektriske strømmen, sier Digital Grid Consortiums fungerende direktør og professor ved Universitetet i Tokyo, Rikiya Abe, til Computerworlds nyhetstjeneste.

Både selve kraftutvekslingen og betalingen for elektrisiteten på et slikt nett håndteres av ”tjenestetilbydere”, som vil kunne spore og ta betalt for de enkelte enhetene med energi som overføres. Mange av de daglige transaksjonene kan foretas virtuelt, på samme måte som valutamarkedsbørser fungerer i dag, forteller Abe.

Les om:

It Bransjen