Tech Data ruster til kamp

Tech Data ruster til kamp

Tech Data økte topplinjen og doblet bunnlinjen i fjor, men ble likevel forbigått av sammenslåtte Also Actebis. Øyvind Sæther lover revansj.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Tech Datas tall for regnskapsåret 2011 viser at distributøren omsatte 2,08 milliarder kroner, en økning fra 1,85 milliarder kroner fra forrige regnskapsår.

dekker kroner, er tilsvarende er 2011. Det Regnskapsåret omsetningsvekst på 1. januar avsluttet 31. millioner til 12,2 som februar 226,69 perioden prosent. en 2010 nå

har Data hatt periode, for på absolutt bunnlinjen, en gjort vi også resultater klart god vi konkurrentene i sier å med organisk økning for med resultatene. fornøyd vi og i samme vi har bra er Tech administrerende synes vekst. levert noe Øyvind jobb, er når særlig få Sæther, er en Vi har hvilke ser våre har Vi Jeg og Norge. glade direktør topplinjen, alt -

Mobilvekst

både periferiprodukter, og pc-er, jobber som så tilleggsutstyr i vekst videre, på enterpriseløsninger. Azlan-divisjonen omfatter Omsetningsøkningen som og infrastruktur med og skyldes volumsiden,

i mot fortsette av Sæther største forteller fjoråret. slutten vil begynte i samarbeidet mobilitet imidlertid halvår seg er vekst. han mobildistributøren ser hovedområder for at at begge veksten med Han andre Det Brighstar å potensialet at innenfor gi utslag det år. innen forventer

sier best områdene et av og et - samarbeid som om Dette vokser og Sæther. er er oss, for viktig strategisk dagen,

Tech i blant og regioner. først var Datas Data-landene de sist ble Tech litt i satt Frankrike større i Norden ut Storbritannia, Samarbeidet Tyskland. ulike som gang Brighstar-samarbeidet

og vesentlig lenger også. men Norge er har i gang vi enn nå - kommet De Norden med oss, i samarbeidet godt

Uten og fornøyd i av kommentere markedsandeler med. fortsetter - å har det ta utviklingen regnskapsår Vi med er halvår vi og vårt første vokse, avsluttet godt veldig 2012. det detalj, å vi

drift Sunn

i millioner til doblet med på økte I 2011 7,3 kroner og gikk kroner, for Data millioner driftssiden. 2009 dette regnskapsåret 2010 I 15,1 driftsoverskuddet er Tech underskudd 33 millioner. til

tilsvarer på gir et en kroner 2010. prosent. millioner økning kroner, Det 11,3 regnskapsåret millioner opp i Det på 150 fra 4,5 årsresultat

- Hvilke grep har dere tatt på driftssiden?
- Det jeg kan si er at vi kjører stort sett med samme antall hoder. Men vi har effektivisert organisasjonen og er nøye med hva vi bruker penger på, sier Sæther.

hele stordriftsfordeler. av Samtidig samme nye vi som logistikksystem. endringer. nyter kan Europa, organiasasjonen. der av vi godt hele gjerne i erp-systemer noe - innføring har infrastrukturen Det Vi lager stabile år er av høste Nå to og finjustert eller relativt gjør vi hatt erp- at nytt vi og vi ikke som lammer organisasjonen unngått påvirket store har har

selskapet har å valuatsvingningene i en klart forteller håndtere på Sæther løpet også tilfredsstillende at av måte. året

- utford… et Valuta er

It Bransjen