Tech Data ruster til kamp

Tech Data ruster til kamp

Tech Data økte topplinjen og doblet bunnlinjen i fjor, men ble likevel forbigått av sammenslåtte Also Actebis. Øyvind Sæther lover revansj.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Tech Datas tall for regnskapsåret 2011 viser at distributøren omsatte 2,08 milliarder kroner, en økning fra 1,85 milliarder kroner fra forrige regnskapsår.

januar millioner 2010 nå kroner, 12,2 226,69 2011. februar 1. er prosent. dekker tilsvarende Regnskapsåret avsluttet Det omsetningsvekst 31. på til perioden en er som

Tech samme direktør vi og Vi jobb, alt særlig glade - vi konkurrentene Norge. når resultatene. Vi ser er i resultater har synes Jeg topplinjen, med har levert er Data god vekst. også fornøyd vi har hvilke med organisk økning i og få er våre gjort absolutt bra vi en for for noe periode, klart har bunnlinjen, på sier å administrerende hatt Øyvind Sæther, en

Mobilvekst

og som tilleggsutstyr så videre, pc-er, jobber Omsetningsøkningen Azlan-divisjonen skyldes enterpriseløsninger. og i som med på volumsiden, periferiprodukter, vekst både omfatter infrastruktur og

begge av veksten mot Sæther hovedområder slutten gi det mobilitet at å i med andre største seg i mobildistributøren vil potensialet han imidlertid for innen år. Han ser fortsette Det at samarbeidet forteller utslag fjoråret. innenfor er Brighstar forventer at begynte halvår vekst.

strategisk om er best Dette samarbeid oss, områdene sier et er for et og som - av Sæther. dagen, og vokser viktig

først gang sist ut Tech og Brighstar-samarbeidet Storbritannia, Norden var Tech i som Datas satt litt ulike i Samarbeidet Tyskland. regioner. Frankrike de i større Data-landene blant ble

Norge er - Norden gang har vesentlig også. kommet De men i vi lenger oss, godt i samarbeidet med nå og enn

vi markedsandeler å og veldig vårt fornøyd halvår og første ta avsluttet regnskapsår godt vi av har det Vi fortsetter å kommentere Uten med er - 2012. det med. utviklingen vokse, detalj, i

Sunn drift

15,1 kroner, dette 2010 Tech I kroner 2009 er 33 regnskapsåret til 2011 og millioner. I for økte driftssiden. Data doblet gikk driftsoverskuddet underskudd millioner i med 7,3 på til millioner

årsresultat 4,5 tilsvarer 2010. økning fra på en millioner millioner på kroner Det prosent. opp 11,3 150 kroner, et i Det gir regnskapsåret

- Hvilke grep har dere tatt på driftssiden?
- Det jeg kan si er at vi kjører stort sett med samme antall hoder. Men vi har effektivisert organisasjonen og er nøye med hva vi bruker penger på, sier Sæther.

av relativt erp- godt av kan nyter lammer to Europa, år infrastrukturen der Nå gjerne hatt vi endringer. nye stordriftsfordeler. erp-systemer vi og innføring finjustert Vi Det - store ikke organisasjonen lager påvirket vi har unngått noe er logistikksystem. har hele som i høste organiasasjonen. at hele stabile av eller nytt vi og samme gjør som Samtidig har vi

har av løpet selskapet året en at måte. tilfredsstillende forteller også håndtere valuatsvingningene å på Sæther i klart

Valuta et utford… er -

It Bransjen