Tech Data ruster til kamp

Tech Data ruster til kamp

Tech Data økte topplinjen og doblet bunnlinjen i fjor, men ble likevel forbigått av sammenslåtte Also Actebis. Øyvind Sæther lover revansj.

Tech Datas tall for regnskapsåret 2011 viser at distributøren omsatte 2,08 milliarder kroner, en økning fra 1,85 milliarder kroner fra forrige regnskapsår.

Det er en omsetningsvekst på 226,69 millioner kroner, tilsvarende 12,2 prosent. Regnskapsåret som nå er avsluttet dekker perioden 1. februar 2010 til 31. januar 2011.

- Jeg synes vi har gjort en god jobb, og vi er absolutt fornøyd med resultatene. Vi har hatt en bra økning på topplinjen, og alt er organisk vekst. Vi har også klart å få med bunnlinjen, noe vi er glade for særlig når vi ser hvilke resultater konkurrentene våre har levert i samme periode, sier Øyvind Sæther, administrerende direktør for Tech Data i Norge.

Mobilvekst

Omsetningsøkningen skyldes vekst både på volumsiden, som omfatter pc-er, periferiprodukter, tilleggsutstyr og så videre, og i Azlan-divisjonen som jobber med infrastruktur og enterpriseløsninger.

Sæther forventer at veksten vil fortsette innenfor begge hovedområder i andre halvår i år. Det er imidlertid innen mobilitet at han ser det største potensialet for vekst. Han forteller at samarbeidet med mobildistributøren Brighstar begynte å gi seg utslag mot slutten av fjoråret.

- Dette er et strategisk og viktig samarbeid for oss, og er et av områdene som vokser best om dagen, sier Sæther.

Norden var sist ut i Brighstar-samarbeidet blant Tech Datas ulike regioner. Samarbeidet ble først satt i gang i de litt større Tech Data-landene som Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

- De har kommet vesentlig lenger enn oss, men nå er vi godt i gang med samarbeidet i Norden og Norge også.

- Uten å kommentere det i detalj, har vi avsluttet første halvår av vårt regnskapsår 2012. Vi fortsetter utviklingen med å ta markedsandeler og vokse, og det er vi veldig godt fornøyd med.

Sunn drift

I 2009 gikk Tech Data med 33 millioner kroner i underskudd på driftssiden. I 2010 økte driftsoverskuddet til 7,3 millioner kroner, og dette er for regnskapsåret 2011 doblet til 15,1 millioner.

Det gir et årsresultat på 11,3 millioner kroner, opp fra 4,5 millioner kroner i regnskapsåret 2010. Det tilsvarer en økning på 150 prosent.

- Hvilke grep har dere tatt på driftssiden?
- Det jeg kan si er at vi kjører stort sett med samme antall hoder. Men vi har effektivisert organisasjonen og er nøye med hva vi bruker penger på, sier Sæther.

- Nå har vi hatt to relativt stabile år der vi har finjustert organisasjonen og unngått store endringer. Vi er ikke påvirket av noe nytt lager eller innføring av nye erp-systemer som gjerne lammer hele organiasasjonen. Samtidig nyter vi godt av infrastrukturen vi har i hele Europa, som samme erp- og logistikksystem. Det gjør at vi kan høste stordriftsfordeler.

Sæther forteller også at selskapet i løpet av året har klart å håndtere valuatsvingningene på en tilfredsstillende måte.

- Valuta er et utfordrende område når man jobber innen distribusjon. I tillegg til andre valutaer er vi også eksponert mot svenske kroner ettersom vi lagerfører i SEK. Majoriteten av endringene på finanssiden er relatert til valuta.

Tøffere distributørkamp

Tech Datas største rival på det norske distribusjonsmarkedet er Also Actebis, som fusjonerte tidligere i år. Det sammenslåtte selskapet har satt seg som mål å bli den største distributøren i Europa.

Tall for Also Actebis' regnskapsår 2010 viser at det sammenslåtte selskapet allerede har gått forbi Tech Data i Norge. Til sammen har de sammenslåtte selskapene en omsetning 2,32 milliarder kroner for sine respektive regnskapsår 2010.

Øyvind Sæther og Tech Data mener fusjonen var fornuftig for de to selskapene, og har tidligere ønsket konkurransen velkommen.

- Vi er sikre på at vi kommer til å oppleve tøff konkurranse fra de i tiden fremover. Men vårt definitivt viktigste mål er at vi skal være større enn dem ved utgangen av året. Det betyr at vi må være bedre enn og levere en bedre kundeopplevelse hver eneste dag.

- På papiret var de større enn oss i fjor, men jeg er nokså sikker på at hvis du sammenlikner regnskapene våre i dag er vi ikke langt bak etter første halvår.

It Bransjen