Tech Data tjente mindre

Tech Data tjente mindre

Tech Data er fornøyd med fjoråret i Europa til tross for lavere lønnsomhet. Norge økte både topp- og bunnlinje og bidro til utjevningen i kriserammede Europa.

Tech Data avsluttet den 31. januar sitt regnskapsår 2012.

For regnskapsåret sett under ett økte omsetningen med ni prosent til 26,5 milliarder dollar, opp fra 24,4 milliarder dollar i 2010. Driftsresultatet (GAAP) endte på 327,9 millioner dollar, ned fra 334 millioner dollar året før.

I fjerde kvartal omsatte selskapet for til sammen 7,11 milliarder dollar, omtrent uendret fra samme kvartal året før. Driftsresultatet falt til 83,8 millioner, fra 117,8 millioner dollar samme kvartal året før.

- Vi er fornøyde med den solide innsatsen vi har gjort i begge regioner til tross for lavere aktivitet i it-markedet og utfordrende makroøkonomiske forhold i enkelte europeiske land, sier Tech Data-toppsjef Bob Dutkowsky i en pressemelding.

Omstruktureringer

Europa utgjør 61 prosent av Tech Datas samlede omsetning.

Omsetningen i regionen endte på til sammen 4,37 milliarder dollar, en økning på bare én prosent fra samme kvartal året før, eller to prosent målt i euro. Det ga et driftsresultat på 59,8 millioner dollar, ned fra resultatet på 71,6 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

Tech Data har den siste tiden jobbet med å tilpasse den lokale kostnadsstrukturen i Europa til de lokale forhold. I tillegg kommer 11 millioner dollar til sluttpakker til ansatte som sluttet i løpet av kvartalet.

Resultatene omfatter også utbetalinger på 28,3 millioner dollar i forbindelse med nedleggingen av Tech Datas brasilianske og colombianske datterselskaper.

- I fjerde kvartal tok vi grep for å styrke og forbedre vår posisjon for fremtiden. Vi trakk oss ut av ulønnsomme markeder, tilpasset den europeiske kostnadsstrukturen til de nye markedsforholdene og styrket kapitalstrukturen, sier han.

Omstruktureringen, som også tar sikte på å kanalisere ressurser til nye teknologier som smarttelefoner. Ifølge distributøren var mobile produkter som smarttelefoner, nettbrett og bærbare var ifølge Tech Datas årsrapport blant de best selgende produktkategoriene i Europa.

Fornøyd norgessjef

Ketil Ødegaard, som nylig tok over som administrerende direktør for Tech Data i Norge, forteller at distributøren er "svært fornøyd" med fjoråret i Norge.

Han kan ikke kommentere de norske tallene, men forteller at selskapet økte både topp- og bunnlinjen.

- Begge hovedområdene vi hadde fokus på i 2011, både vår tradisjonelle broadline-butikk og Azlan-butikken, har gått bra. Vi har også begynt å få fart i Brightstar, joint venture-satsingen vi har sammen med Brightstar i Europa, som er et relativt ferskt område for oss. Så det er vekst i alle områder.

Endringene i kostnadsstrukturen har ifølge Ødegaard ikke ført til noen oppsigelser i Norge. Norge var blant de raskest voksende markedene i 2011, og bidro sammen med veksten fra Tyskland, Storbritannia og Nederland til å utjevne nedgangen i resten av Europa.

- Den norske makroøkonomien er god, men jeg tror og håper at vi ikke bare har vært heldige. Stå-på-viljen er på plass hos alle ansatte i organisasjonen, men vi er ikke mette, og skal fortsette å vokse.

Legger opp til vekst

Nylig ble det kjent at Tech Data planlegger en stor satsing på konsumentelektronikk, som omfatter foto, brunevarer, tilbehør og hvitevarer, som også omfatter en "egen" nettbutikk for Apple-produkter.

- Vi er avhengige av flere bein å stå på, og ser at det er stort potensial i dette området for Tech Data, sier Ødegaard.

I årsrapporten skriver Tech Data at de forventer at årets første kvartal vil være flatt både i Europa og Amerika. Ødegaard tror uansett på et godt år.

- Om vi kommer til å vokse så mye som i 2011 er nok litt tidlig å si, sier han.

- Men budsjettet vårt er lagt opp til vekst, og vi har ikke fått noe signaler om at den norske økonomien skulle falle plutselig sammen. Den økonomiske usikkerheten kan selvfølgelig ramme Norge, men verken vi eller Gartner ser mørke skyer.

It Bransjen