Temposkifte i IBM

Temposkifte i IBM

En mer effektiv salgsstøtte skal bedre partnernes inntjening på IBMs produkter og tjenester. Det har partnerne tro på.

Til tross for finanskrisen kunne IBMs nye leder for partnerapparatet, Asbjørn Søgstad, banke i bordet med vekst i maskinvaresalget da han ønsket velkommen til årets Partner Summit på Kolbotn.

I forhold til andre kvartal i fjor kunne IBM i Norge som et av få land i Europa vise til tosifret vekst i år. Selskapet vil ikke spesifisere tallene nærmere. Men til tross for de oppløftende resultatene, som Søgstad understreker er partnernes fortjeneste, ser selskapet rom for forbedringer.

Viktige stikkord framover ved siden av kompetanse er synlighet og tilstedeværelse. Dette skal IBM oppnå gjennom å legge større ressurser i forholdet til partnerne og sørge for å rette søkelyset på hvordan partnerne kan hjelpes i møtet med kundene og deres behov.

Det innebærer blant annet at IBM må salgstiden til livs. Det skal ta mindre tid for partnerne å selge produkter og tjenester fra IBM.

Investerer i kompetanse

Partnerorganisasjonen som Søgstad har ansvar for dekker fire produkt- og forretningsområder, Intel-servere, lagring, retailsystemer og Power- og Unix-løsninger.

Hver partner fokuserer på ett eller flere av disse områdene, og det viktigste kravet IBM stiller til en partner, er at de er villige til å investere i kompetanse.

På Intel-siden ligger fokus i den øvre delen av segmentet, mens Power-området omfatter de Unix-baserte og System I-systemene og er i utgangspunktet applikasjonsdrevet. Med retail-systems menes det som tradisjonelt omtales som kasseløsninger for butikker. Her har IBM i følge Søgstad over 50 prosent av markedet.

De ti personene som er dedikerte mot partnerapparatet er bare toppen på isfjellet. Til sammen har IBM et team på over 50 personer tilknyttet maskinvaresalget i Norge. Teamet skal hjelpe til med alt som dukker opp i møtet med kundenes behov, som utarbeidelse av tilbud, logistikkhjelp, produktstøtte og så videre.

Bedre dekningsbidrag

Under sin presentasjon på Partner Summit viste Søgstad partnerne en brøk der telleren er dekningsbidraget og nevneren er salgstiden.

Målet er å gjøre dekningsbidraget så stort som mulig både for IBM og partnerne. De grunnleggende grepene er allerede tatt ved at partnerorganisasjonen og maskinvareorganisasjonen er slått sammen under en felles ledelse.

I praksis betyr denne integrasjonen at førstelinjen mot partnerne er økt betydelig for å hjelpe partnerne i salgsprosessen.

Det liker Anders Lindh og Svein Lybekk som deltok på Partner Summit på vegne av Fredrikstad-baserte Network Integrator & Security, eller Nisec. Svein Lybekk synes signalene om større fokus på salgsprosessen er lovende, og forventer at endringene vil bidra til at de komme bedre ut enn tidligere.

- Jeg synes IBM gjør en del ting riktig. Det er bra at de er forutsigbare på måten de bruker partnerne på, i motsetning til andre som prøver å gjøre det Dell gjorde tidligere.

Mer markedsstøtte

I tillegg til å legge om og forsterke partnerorganisasjonen vil IBM jobbe med etterspørselen i markedet. Blant annet ved å kanalisere mer penger til partnernes lokale tiltak.

Derfor engasjerte IBM i Norden nylig selskapet Increase, som skal fungere som en uavhengig tredjepart som skal jobbe med programmet og representere den enkelte partneren ovenfor IBM.

- Det dreier seg om en fri tjeneste for partnerne. Increase skal sitte sammen med partnerne og bistå dem med å sette opp differensierte planer og hjelpe dem til å få tilgang til midlene som IBM stiller til rådighet, forklarer Søgstad.

Arne Leite og Jan Olav Botnevik deltar på Summit for å oppdatere seg på produktene og sertifisere seg. De kommer fra TSS, som er Norges største IBM-partner innen lagring.

De understreker at de ikke har hatt noe å utsette på IBMs kanalisering av ressurser tidligere, men sier de forventer at det blir enda bedre i framtiden.

Anders Lindh i Nisec er også positivt innstilte til budskapet om mer fokus på partnerne og samarbeide.

- Tidligere har det også vært kundekontakter, men de har byttet ofte. Vi er en blå it-bedrift med fokus på IBM, og det er fint at det nå blir mer verdsatt at vi fokuserer slik, sier Lindh.

Lokalt tilpasset markedsføring

Increase vil også få en koordinerende rolle i markedsføringen. Slik kan de for eksempel bidra til at den enkelte partner kan få sin egen touch på kampanjene og for eksempel ikke går ut med samme profil og tilbud som en annen i det samme markedet. De vil også hjelpe til med å sette mål for markedsaktivitetene i IBMs regi og måle effektene av dem.

- Sist men ikke minst skal de sørge for at IBMs profil og retningslinjer blir ivaretatt, sier Søgstad.

Asgeir Sveen, som jobber med IBM-løsninger i Atea, understreker at det er viktig for ham at IBM signaliserer at de ikke vil gjøre tingene selv, men vil være med å arbeide tettere med partnerne.

At de har fått et større team på plass og forsterket kapasiteten ovenfor partnerne tror Sveen vil gi bedre support til sluttkundene, som både kan få bedre hjelp til å kjøpe det riktige og ikke vil blir glemt etterpå.

- Med mer ressurser bør det bli bedre. De har tidligere levd opp til hva de har sagt, og jeg regner med at det vil skje denne gangen også, avslutter Sveen.

Les også: Vokser med IBM

Les om:

It Bransjen