Tøffere marked for datarekvisita

Tøffere marked for datarekvisita

Fjoråret var et tøft år også for Emo som distribuerer datarekvisita. Men i år er ser det bedre ut.

Hvis vi ser bort fra mobildistributørene er EMO en av de største av nisjedistributørene målt i omsetning. Av en omsetning på 643 millioner kroner i fjor, kom rundt 40 prosent fra salg av datarekvisita. Resten av omsetningen kommer fra kontorrekvisita.

Mens kontordelen av Emos salg har vært stabil de siste årene, har det vært vekst på datasiden. Men i fjor opplevde Emo som mange andre distributører en nedgang fra året før, og omsetningen falt med 8 prosent. Men så langt i år er de på vei til å ta igjen det tapte.

- I fjor gikk vi litt tilbake på omsetning, men i år er vi så langt betydelig foran fjoråret og vi har befestet vår posisjon, forteller markedssjef Odd Arne Stuan.

Samler frittstående forhandlere

Tidligere i høst var var 38 Emo-partnere samlet på Oscarsborg festning til faglig oppdatering. Partnerne er frittstående kontor- og dataforhandlere som ikke er tilknyttet noen kjede. De foretar en stor del av innkjøpene fra Emo, og i år var de for åttende gang samlet til kompetanseheving og erfaringsutveksling i Emos regi.

Samlingen var lagt opp etter stasjonsprinsippet. Seks leverandører og Emo hadde hver sin stasjon hvor partnerne kunne hente informasjon og kunnskap om et bredt spekter av produkter. I år var stasjonene på Oscarsborg betjent av Stora Enso, Metsä, Bantex, Brother, Lilleborg, Water of Norway og altså Emo.

Deltagerne kom fra hele landet. Det sørligste var Kristiansand, og det nordligste et sted i Finnmark. Markedssjef Odd Arne Stuan fra Emo forteller at erfaringsutveksling er en viktig del av samlingen. Også partnere fra samme område snakket friskt om markedet og om markedsføringen. Her ser de ikke på hverandre som konkurrenter. Rebusløp på Oscarsborg og en hyggelig middag avrundet et sosialt og faglig vellykket døgn.

Det er ca. 55 Emo-Partnere over hele landet, og de samarbeider med Emo om blant annet kampanjeaviser som Data og Kontor og Kontortipset fire ganger i året.

En del av Staples

Emo har vært aktiv på det norske marked i over 125 år som distributør av kontor- og datarekvisita. De er blant annet størst på Brothers maskinvare. Virksomheten ble etablert under navnet Emil Moestue i 1883, og i 1977 gikk selskapet fra å være familieeid til å bli en del av Borregaard eller Orkla og fikk navnet Emo.

I 1994 ble Emo kjøpt av Røkke-selskapet RGI, som solgte det videre til finske Tamore i 1999. Tamore solgte Emo til Andvord i 2002. Siden da har de utelukkende solgt til forhandlerleddet. I 2005 ble Andvord fusjonert med Tybring-Gjedde, og i 2006 ble Andvord Tybring-Gjedde kjøpt av det nederlandske selskapet Buhrmann, som i 2007 byttet navn til Corporate Express.

Corporate Express ble så kjøpt av Staples som er verdens største aktør innen kontor- og datarekvisita. Corporate Express er nå i ferd med å endre navn til Staples.

Les om:

It Bransjen