Trendbrudd i fallende konsulentpriser i det svenske it-markedet

UTVIKLING: Den generelle prisutviklingen for konsulenttjenester på det svenske markedet fortsetter å erodere i 2015 og 2016. 

Fallende konsulentpriser i det svenske it-markedet

Radars konsulentprisrapport for 2015-16 viser at realiseringstakten i it-prosjekter vil øke i 2016. 

Behovsøkningen i antall timer på konsulentmarkedet er vesentlig høyere enn den samlede verdiøkningen og forutsetningene for it-virksomheter. Dette melder Radar Ecosystem Specialists. 

Den generelle prisutviklingen for konsulenttjenester på det svenske markedet fortsetter å erodere i 2015 og 2016. Den svake prisutviklingen er i stor del grunnet av den pågående transformeringen i markedet fra transaksjonsbaserte modeller over til modeller med "it som tjeneste". Dette viser den nyeste it-konsulentrapporten fra Radar.

Det økende innslaget av single sourcing, altså å benytte kun en leverandør, gjerne gjennom meglere og rammeavtale, er også med på å presse ned prisene. I de industrielle tjenesteleveransene på lokalt nivå øker offshore-innholdet for å oppnå høyere marginal og lønnsomhet, noe som leder til synkende prispunkter i de lokale leveransene, heter det i meldingen. 

Første gang siden 2008

– Det er interessant å notere at vi nå ser et tydeligere trendbrudd i de ellers generelt fallende prisene. Prisen har for første gang siden 2008 gått opp for ett antall utvalgte it-ekspertroller. Dette tolker vi som en første indikasjon på at rekrutteringen av visse resurser er vanskeligere. Markedsdynamikken er gjennom dette på vei til å flytte over til leverandørens fordel, noe som leder til økende prisnivåer, sier Hans Werner, visedirektør i Radar Ecosystem.

Radars prognoser for prisutviklingen gjennom 2016 viser en fortsatt priserosjon innen visse kompetansekategorier, men viser også for første gang stigende prisnivåer for virksomhetsnære it-kompetanser.

Den fullstendige rapporten finnes tilgjengelig i portalen radareco.se.