Tyvedobler ytelsen for værvarslingen

Tyvedobler ytelsen for værvarslingen

Meteorologisk institutt har kjøpt ny tungregnemaskin til 35 millioner kroner.

Meteororlogisk Institutt og NTNU har vært som Knoll og Tott i 23 år, forskning og værmelding til felles nytte for Norges befolkning. Sammen har de skaffet Norges mest prestisjefylte tungregnemaskiner.

I øyeblikket regjerer Njord som vær- og forskningsmaskin på NTNU. Fra nyttår overtar Vilje.

NTNU vil bruke Vilje til forskningsoppgaver, spesielt for sine Centers Of Excellence; Centre for Biology of Memory, Centre for Quantifiable Quality of Service og Centre for Ships and Ocean Structures.

Signert

Anskaffelsen av Vilje ble offisielt signert på NTNU i slutten av juni.

Prisen er 35 millioner kroner, hvorav syv millioner er merverdiavgift til staten. For de 28 millionene får Meteorologisk Institutt og NTNU en maskin som er rundt ti ganger kraftigere enn dagens Njord. Meteorologisk Institutt bidrar med 20 millioner kroner; NTNU med resten.

- Vi har prioritert å bruke 15 millioner kroner av våre driftsmidler til anskaffelse av denne maskinen, sier Tore R. Jørgensen, seniorrådgiver ved fakultetet for it, matematikk og elektro ved NTNU.

Uninett Sigma som er Norges Forskningsråds bevilgende myndighet for beregningsvitenskap har hittil i år ikke bevilget noe. Håpet er at de vil bidra. Det håper også de andre universitetene som har tungregnemaskiner som nå er på overtid.

Vilje vil først være operativ fra begynnelsen av januar 2012 da den benytter prosessorteknologi fra Intel som lanseres i september.

Bedre på test

Njord fra IBM vant forrige konkurranse om værmaskinen på grunn av SGIs finansielle problemer. SGI vant denne i tett konkurranse med Cray og Hewlett-Packard.

- SGI var mer enn 30 prosent bedre enn konkurrentene på de utslagsgivende testene, sier Bjørne Lindi, seksjonssjef for vitenskapelig databehandling ved NTNU.

Sannsynligvis var SGI betydelig bedre enn konkurrentene. De har en stab med fagfolk som optimaliserer kode, ikke bare for testformål, men først og fremst for at kundene skal kunne dra nytte av arbeidet.

- Det er fire firmaer som er gode på testing. Det er Cray, IBM, Intel og SGI. Vår ambisjon er at vi skal være 10 – 15 prosent bedre enn Intel, sier Simon Appleby, ansvarlig for forskningsmarkedet i Nord-Europa hos SGI.

Testene som ble benyttet var Harmonie, Norges fremtidige værvarslingsapplikasjon, Lammps en biologiapplikasjon og WRF, Weather Research and Forcasting.

Applikasjonsytelse ble vektlagt til 43 prosentpoeng, hvorav Harmonie sto for 22. WRF ble benyttet fordi den gir et bilde på bruksmønster.

I dag disponerer Meteorologisk Institutt en fjerdepart av Njord. En test av Harmonie for en seks timers prognose av detaljert værutvikling tar 2.768 sekunder på Njord. Den samme testen med fire samtidige kopier av Harmonie på halve Vilje, som er Meteorologisk Institutts andel, tar 540 sekunder.

Det gir Meteorologisk Institutt en applikasjonsforbedring på mer enn 20 ganger.

Det har blitt vanlig at tungregnemaskiner i Norge får navn. Statoil bruker kjente navn fra Disney som Store Ulv og Snehvit. På Universitetet i Tromsø heter maskinen Stallo, oppkalt etter samenes mytiske julenisse. På NTNU har det vært norrøne guder. Les videre på neste side!

It Bransjen