Umoe leverer til regjeringen

Umoe leverer til regjeringen

Umoe IKT har inngått en rammeavtale med Departementenes servicesenter.

Rammeavtalen med Departementenes servicesenter betyr levering av konsulenttjenester innenfor drift, feilsøking, endring og utvikling av systemvare på senterets ikt-plattformer.

Avtalen som gjelder for alle avdelingene i DSS har en løpetid på to år med mulighet for forlengelse for et år av gangen. For Umoe IKT har avtalen en verdi på inntil 4 millioner kroner.

Umoe IKT ble valgt som leverandør etter en åpen anbudskonkurranse hvor selskapet hadde totalt sett det beste tilbudet.

It Bransjen