Universitetet i Tromsø får teknobygg

Universitetet i Tromsø får teknobygg

Se hva regjeringen foreslår av penger til it-akademia. UiOs Morten Dæhlen er skuffet.

STATSBUDSJETTET: 190 millioner kroner foreslår regjeringen å gi i 2013 til nytt teknologibygg ved Breivika i Tromsø.

Bygget skal samle realfagmiljøet på campus, og byggestart er planlagt sent i år. Ferdigstillelse er forventet våren 2014.

Dekanen på Fakultet for naturvitenskap og teknologi var i møte da Computerworld tok kontakt for å få en kommentar, men leder ved fakultetes Institutt for informatikk Tore Larsen kan fortelle at man er godt fornøyde.

LES OGSÅ:

Nav vant statsbudsjettet

- Dette er en fantastisk positiv nyhet. Undervisningen blir enklere for oss når vi blir samlet, sier han.

Har tatt tid

Bygget vil blant annet befolkes av at Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. De holder i dag til i Strandveien 8 nær Tromsø sentrum, mens Informatikk for for eksempel på sin side ligger i Realfagbygget på selve universitetsområdet.

Det var på høsten 2011 at bygget fikk sin første tommel opp fra regjerningen, fra daværende statsråd i Kunnskapsdepartementet Tora Aasland.

Bygget skal oppføres over fem plan pluss kjeller og vil gi plass for inntil 560 studenter og 265 ansatte, ifølge Statsbygg.

Kostnadsrammen er rett over 400 millioner.

Ecampus og forskning

Det foreslås gitt 15 millioner kroner til prosjektet Ecampus neste år. Dette prosjektet har som formål å bygge ut og oppgradere it-infrastrukturen i universitets- og høgskolesektoren.

Det foreslås også et løft når det gjelder ingeniør- og teknologiutdanningene. 27 millioner foreslås til vitenskapelig utstyr.

Bioteknologi foreslås gitt 10 millioner kroner via programmet Biotek2021 i Norges forskningsråd.

Nanoteknologi foreslås tildelt 20 millioner i programmet Nano2021 i Norges forskningsråd.

Skuffet

Sett fra et utdanningsperspektiv er Morten Dæhlen, leder for Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, skuffet.

- Jeg klarer ikke finne noen økt satsning på it i utdanningen, som var det viktigste for oss, særlig sett i sammenheng med etterspørselen som er og forventes å være. Sånn sett er budsjettet skuffende, sier Dæhlen.

- Slik jeg oppfatter det, snakker vi grovt sett om en videreføring i satsningen på it-utdanning og -forskning på samme nivå vi har hatt. Det legges ikke opp til noe vesentlig i satsningen på høyere utdanning enn det som er ventet.

Dessuten er pengene til bioteknologi og nanoteknologi er en videreføring av programmet som allerede er på plass nå.

Ecampus synes han dog er et bra initiativ.

- Det prosjektet er noe som i og for seg hjelper, og er en nyttig innsats for studenter. Det er et prosjekt hvor lærersteder rundt om i landet kan ha med sin egen pc og logge seg på ulike campus, nasjonalt transparent.

It Bransjen