Venter maskinvarevekst i 2010

Venter maskinvarevekst i 2010

IT Partner, NDS og Atea tror Windows 7 og økt kommunikasjonsbehov hos kundene vil få fart i maskinvaresalget i 2010.

Norsk Data Senter hadde et offensivt utgangspunkt i 2009. Systemintegratøren budsjetterte med å ta markedsandeler fra mindre selskaper som de trodde ville få større problemer. Det har ikke skjedd i så stor grad, og til tross for merkbart lengre beslutningstider i privat sektor har salget til offentlig sektor gått som normalt

- Dette har likevel vært vårt tredje eller fjerde beste året vårt noensinne, sier styreleder og hovedeier Morten Østberg.

Også IT Partner har et godt bra år. De budsjetterte tidlig med nedgang i maskinvare og rettet mot slutten av 2008 derfor fokuset mot konsulenttjenester.

- Året var akkurat som forventet. Totalt gikk omsetningen noe ned i forhold til 2008, men resultatet vår er all time high, sier daglig leder Per Nilsen i IT Partner Tromsø.

Atea har ennå ikke avsluttet fjerde kvartal, men administrerende direktør Steinar Sønsteby forteller at selskapet har klart seg greit med en par prosent vekst så langt i år, til tross for betydelig nedgang innen infrastrukturprodukter.

- Men vi er godt fornøyd og har tatt markedsandeler i alle segmenter vi jobber i. Men vi vet at mange har slitt, og spesielt andre og tredje kvartal var vanskelig for veldig mange, det ser vi på markedstallene også, sier han.

Tegn på vekst

Nå tror systemintegratørene markedet er over de verste usikkerhetsmomentene.

- Vi forbereder oss for en klar vekst i 2010 i forhold til 2009. Da skal vi i likhet med de tre siste årene vokse fortere enn markedet, sier Sønsteby.

IT Partner har budsjettert med gode forventninger til 2010.

- Vi får nok et økt volum totalt sett, samtidig som vi tar sikte på å opprettholde konsulentvirksomheten, sier Per Nilsen, som spesielt trekker frem en ny avtale som IT Partner i samarbeid med Itum har inngått med Uninett, som han mener vil gi gode muligheter til neste år.

NDS har på sin side lagt opp til 20 prosent vekst i forhold til 2009, desember inkludert, med mye aktivitet innen offentlig sektor.

- Selv om det ikke vil bli like bra som i 2007 og 2008 får vi et bra økonomisk resultat som gir oss et godt grunnlag for 2010. Vi går offensivt til verks, sier Østby.

Windows 7 og kommunikasjon

Når det gjelder hvilke løsninger og teknologiområder som vil prege markedet i 2010 er de tre systemintegratørene enige om at Windows 7 vil stå helt sentralt.

- Dette er noe som burde kommet mer i år, men jeg har tro på fornyelse som følge av Windows 7. Dette vil også bidra til å dra med seg ting på hardwaresiden, sier Morten Østberg i NDS.

Også Per Nilsen i IT Partner Tromsø tror Windows 7 vil være en kraftig drahjelp for maskinvaresalget.

-Samtidig forventer vi å kunne opprettholde og øke aktivitetene innenfor konsulenttjenester, sier Per Nilsen.

Kommunikasjon er et annet nøkkelord. Nilsen har store forventninger til Office Communications Server, og tror 2010 blir året da unified communications får sitt gjennombrudd. Det tror også Steinar Sønsteby i Atea.

- Det har vi snakket om lenge, og 2009 har vært et gjennombruddsår, men det er fremdeles de få og ikke massene som har implementert dette, sier Sønsteby.

Stadig færre leverandører

Samtidig fortsetter konsolideringen i alle deler av markedet.

- Det skjer ikke minst i produsentleddet, der oppkjøpene har det har skjedd i en takt vi ikke har sett på veldig veldig lenge, sier Sønsteby, som blant annet trekker frem Ciscos Tandberg-kjøp som et eksempel.

- Vi tror at dette vil prege 2010 og 2011, og at spillerne bare vil bli færre og større, sier han.

Per Nilsen i IT Partner tror også kundene vil etterlyse å få leveransene sine fra færre leverandører.

- Forhandlerne må ta større ansvar for det som skjer hos kunden. Det er på høy tid, sier Nilsen.

It Bransjen