Verdiøkende volumsalg

Verdiøkende volumsalg

De verdiøkende distributørene har tro på programvare og beskyttelse mot datatap i 2010. Infinigate skal også ta andeler av volumsalget.

De verdiøkende distributørene har hatt et år helt på det jevne.

- Så langt ser det ut som om 2009 har vært et bra år for Infinigate, sier Thomas Hagelid i Infinigate.

- Det har vært omtrent som vi trodde det skulle bli når vi satt på denne siden i fjor, så vi har en gjort en god jobb med budsjettene sånn sett. Men det har jo vært mer turbulent enn jevnt og forutsigbart, sier Paul Rasmussen i Computerlinks.

Bjarne Brørs i Arrow ECS er totalt sett fornøyd med året som har gått.

- Oppsummert har det vært et helt ok år. Vi leverte en omsetning på linje med fjoråret og forbedrer resultatet, så sånn sett burde vi være fornøyde. Året begynte veldig bra, med vi fikk en veldig stopp midt på året før det seg tok seg opp igjen fjerde kvartal, sier han.

- Ingen store sikkerhetsprosjekter

Paul Rasmussen i Computerlinks forventer en økning i markedet i løpet av 2010.

- Det er vanskelig å si hvordan og når, men vi forventer en økning på enkelte områder, samtidig som andre områder kanskje ikke vil utvikle seg så mye. Men konkurransen fremdeles hard, og vi tror det vil bli mye endring i markedet, sier han.

Bjarne Brørs i Arrow ECS har ikke tro på at markedet totalt sett vil vokse så mye, men han forteller at distributøren selv har lagt opp til en vekst på over ti prosent.

- Det er to grunner til det. Det ene er at vi gjennom 2009 har klart å karre til oss mer markedsandeler, og det tror vi vil fortsette. Samtidig har vi signert Citrix, som vil bidra til å skaffe oss en del mer omsetning i 2010, sier han.

Infinigate gjennomførte nylig en undersøkelse blant sluttkundene for å ta pulsen på investeringsviljen rundt it-sikkerhet og lagringsløsninger.

- De fleste store selskapene sier at det kuttes i budsjettene, men at de vil opprettholde investeringsnivået så lenge ting er sikkert nok. Men det er ingen store sikkerhetsprosjekter som settes i gang nå, sier Thomas Hagelid i Infinigate.

Volumprodukter via nett

Hagelid har ellers "veldig, veldig gode" forventninger til 2010.

- Forventningene er bedre enn da vi gikk inn i 2009. Vi er blitt mye større og har en mye bedre posisjon, i at vi når flere forhandlere, både store og små, sier Hagelid.

Han trekker spesielt frem Infinigates forhandlerwebshop som skal håndtere volumproduktene, eller det forhandlerne i dag kjøper av breddedistributørene.

Infinigate har brukt høsten på å utvikle nettbutikken, som ble lansert for to måneder siden. Den er koblet opp mot koblet opp mot Infinigates rabattsystem. Løsningen ble lansert for to måneder siden. Den har ifølge Hagelid fått en kjempemottakelse, og skal allerede ha nærmere 350 registrerte brukere. Han understreker at Infinigate ikke skal bli breddedistributør, men at de skal bli like gode på å håndtere volum.

- Den store jobben har vært å kategorisere produktene. Det er også den største fordelen for forhandlerne. De trenger ikke lenger å forholde seg til varenummerne, men kan navigere seg frem til det riktige produktet og en priskonfigurator. Det er "value add" på nett, sier Hagelid.

Bjarne Brørs forteller at også Arrow ECS, har en webløsning som etterhvert bli viktigere i det verdiøkende salget.

- Men når det er sagt tror jeg det viktigste med å være verdiøkende distributør er å være tilgjengelig for kunden og gi de den støtten de trenger, og da tror jeg ikke nødvendigvis webverktøy er det viktigste.

Infinigate har brukt høsten på å utvikle nettbutikken, som ble lansert for to måneder siden. Den er koblet opp mot linket mot ERP-systemet hvor alle rabattstrukturer ligger.

Datatap og programvaresalg

Nøyaktig hvilke områder som vil vokse neste år er de verdiøkende distributørene mer tilbakeholdne med å spå om.

- Men i år har vi blant annet inngått en avtale med EMC, og her har vi forventninger om at det vil skje en god del ting fremover. Vi vil nok hente inn en god del av veksten her, sier Paul Rasmussen i Computerlinks.

Thomas Hagelid i Infinigate forteller om økt interesse for såkalt data loss prevention, eller DLP.

- Alle de store produsentene gjør noe innen DLP nå. Vi har spesielt store forventninger til Websense og Trend Micro og i disse dager jobber vi med å få sertifisert og skolert teknikere innen disse områdene, sier han.

Bjarne Brørs ser for seg at programvare vil være det største vekstområdet i 2010, både for Arrow ECS og distributørene generelt.

- Her vil det nok spesielt være virtualisering og effektivisering av arbeidsmetodikk som gjelder. Hardwaresiden vil nok generelt ikke få så stor vekst, sier han.

Les om:

It Bransjen