- Vi trenger mangfold og kvinner

- Vi trenger mangfold og kvinner

Kun én av fem i it-bransjen er kvinner. Ikt-Norge mener flere kvinner bør søke seg inn i tekniske stillinger.

TNS Gallup har gjort en undersøkelse på vegne av Oda-Nettverk om andelen kvinner i norsk it-bransje. Resultatet viser at kun én av fem er kvinner i it-bransjen, og at kvinner i mindre grad har tekniske jobber.

- Jeg ønsker meg definitivt flere kvinner i ikt-næringen, sier Heidi Arnesen Austlid, som jobber som viseadministrerende direktør i Ikt-Norge.

Hun mener at flere kvinner bør søke seg til ikt-næringen, ettersom dette er Norges tredje største næring. It-bransjen vil ha stor påvirkning på fremtidens løsninger både i offentlig sektor, i samfunnslivet og i privatlivet. Austlid mener det er en tendens til økning, men at kvinnene ofte havner i andre stillinger enn å ha tekniske jobber. Dette mener hun at må endres på.

- Vi trenger mangfold og kvinner! Kvinner bør ikke la sjansen gå fra seg til å være med å forme framtida slik vi får i ikt-næringen, sier hun videre.

Også tekniske

Capgemini er et av it-firmaene som har en voksende andel kvinner. Lara Wasowski jobber som seniorkonsulent for Business Technology i Capgemini. Hun er stolt over sine kollegaer, og roser arbeidsgiveren sin for den høye andelen kvinner de har i firmaet.

- Capgemini er opptatte av å ha god kjønnsfordeling blant våre ansatte, og har mange aktive, engasjerte – og ikke minst tekniske – kvinnelige kollegaer, sier Wasowski.

Capgemini har 792 ansatte hvor 26,9 prosent er kvinner. I de forskjellige avdelingene er andelen 21,5 prosent kvinner på Application Development & Management, 32,4 prosent innenfor Business Technology og hele 32,5 prosent kvinner innenfor Business Information Management.

Gutteklubben Grei

- Gjennom de siste 20 årene har vi lært så mye om kvinner og ledelse i Norge at «Gutteklubben Grei-spøkelset» er i ferd med å forsvinne, sa administrerende direktør i Capgemini Ola Furu til Oda-magasinet tidligere i år.

Han fortalte at kvinnene han har jobbet med i ledelsen har vært utrolig dyktige, og at Capgemini har lange tradisjoner for å stimulere til kvinnelig ledelse. Blant annet er de gullsponsor for Oda Nettverk.

Men Furu mener likevel at 26 prosent kvinner er for lite.

- Vi oppfordrer kvinner til å søke og jobber aktivt for å få flere kvinner inn i ledelsen. For meg er selskapets beste en soleklar prioritet, enten det er kvinner med i ledelsen eller ikke. Akkurat det kan jeg ikke tenke på. Men – jeg tror at vi gjør det bedre med kvinner i ledelsen, sa direktøren til magasinet.

Capgemini har sitt eget globale initiativ «Women At Capgemini» der de ønsker å øke andelen kvinner og å bidra til at flere kvinner velger lederstillinger.

Positiv respons

Wasowski har selv merket på kroppen at det å være kvinne i it-bransjen gir positiv respons. Hun og tre kollegaer skulle levere et Salesforce prosjekt for en kunde. Alle medlemmene i teamet var kvinner.

- Jeg hadde ikke tenkt så mye over dette, men kunden vår poengterte etter et salgsmøte i forbindelse med en liten utvidelse av prosjektet at det var flott å se et kvinnelig team lede og levere tekniske prosjekter, sier hun stolt.

It Bransjen