Vil filme alle som tar lappen

Vil filme alle som tar lappen

Forskning viser at ungdom sliter med å analysere trafikken. Et norsk dataprogram skal hjelpe dem.

Forskning gjort av blant annet SINTEF, viser at ungdom har vanskelig for å rekonstruere trafikale situasjoner. Driving Performance Solution (DPS) har derfor brukt to år på å utvikle et digitalt videosystem for kjøreskoler, som de mener vil hjelpe elever med refleksjon over egen kjøring, skriver Dagsavisen.

Overvåket av tre videokameraer blir elevens trafikkprestasjoner tatt opp på film. Etterpå skal de vurdere sin egen kjøring. Systemet brukes allerede i ti kjøreskolebiler. Neste år vil sannsynligvis alle som tar lappen være nødt til å se seg selv på film, både under og etter kjøringen.

– Hovedprinsippet er å ta opp videosekvenser når det oppstår situasjoner kjørelæreren vil konfrontere eleven med, sier daglig leder Roar Sømoen i DPS, Driving Performance Solution.

Ny funksjonalitet

Ifølge han har videosystemet en helt ny funksjonalitet, der tre kameraer plassert foran, bak og ved sjåførens hode, som tar opp sekvenser under kjøretimen.

Kjørelæreren velger hvilke sekvenser som skal filmes. Videoopptakene begynner ikke å rulle før kjørelæreren aktiverer systemet via en knapp inne i bilen. Systemet lagrer da femten sekunder tilbake i tid og ti sekunder etter at læreren trykket på aktiveringsknappen.

Les mer om saken på Dagsavisen .

Les om:

It Bransjen