Vil ha flere norske spill

Vil ha flere norske spill

Kulturminister Trond Giske lanserte Dataspillmeldingen i dag, og etterlyser flere dataspill med norsk språk og innhold.

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterte regjeringens stortingsmelding om dataspill i dag, som blant annet inneholder forslag til tilskudd til lansering av norske spill og styrking av ordningen for å få utviklet flere norske spill.

- For å få gode norske dataspill med norsk språk og innhold må det satses, mener Giske.

Under én prosent av spillene som omsettes i Norden har nordisk språk og innhold. Samtidig har 96 prosent av barn mellom 3 og 13 år tilgang til en maskin de kan spille på.

For å øke tilgangen til norske dataspill vil regjeringen også vurdere en utlåns- og innkjøpsordning gjennom folkebibliotekene.

- Spill er en positiv aktivitet, og en kilde til underholdning og læring. Samtidig må vi ha fokus på tiltak mot problemskapende bruk av dataspill, sier Giske.

Derfor mener han at det er viktig å styrke Medietilsynets opplysningsvirksomhet i forhold til dataspill som ikke egner seg for barn.

LES OGSÅ: Nordmenn får lage spill til DS

Andre tiltak som foreslås i meldingen:

* Videreføre Nordisk dataspillprogram

* Kartlegge kompetansebehovet i bransjen

* Styrke kunnskapen om avhengighet av dataspill

* Styrke kunnskapen om problemskapende bruk av dataspill

* Styrke arbeidet for å sikre opphavsrettighetene

Dataspill har større omsetning enn kino, og i 2006 ble det omsatt dataspill for190 milliarder kroner på verdensmarkedet. Utviklere av norske spill omsatte for over 100 millioner norske kroner i 2006.

It Bransjen