Vil ikke ha Steam på Linux

Vil ikke ha Steam på Linux

Linux-fansen jubler over at spillplattformen Steam er på vei til det åpne OSet. Men nå protesterer friprog-guru Richard Stallman.

Richard Stallmann er ikke noen hvemsomhelst i friprog-miljøet.

Linux, eller GNU/Linux som Stallman sier, hadde ikke vært mulig uten hans mange bidrag, blant annet C-kompilatoren gcc og Emacs. I 1983 startet han Free Software Foundation, en ideell organisasjon som fremmer åpen kildekode og fri programvare.

Han har aldri lagt skjul på at han mener all programvare burde være åpen, og at lukket programvare på den åpne Linux-plattformen vil gjøre gjøre skade på snarere enn hjelpe å promotere plattformen.

Nå er han skeptisk til Valves planer om å portere den digitale distribusjonsplattformen Steam til Linux.

- Dette er ikke frihet

- Det er nok riktig at tilgjengeligheten på ikke-åpen programvare på GNU/Linux kan øke bruken av systemet. Men, målet vårt går mye lengre enn å gjøre dette systemet til en "suksess"; hensikten er å gi brukerene frihet, skriver Stallman på friprog-nettstedet Gnu.org.

Stallman er kjent for å være i mot lukket programvare av alle slag, og mener slik programvare stjeler brukernes frihet.

- Dersom du ønsker frihet, da er det en nødvendighet å ikke ha ikke-åpen programvare på datamaskinen din. Det er opplagt, mener Stallman.

Et stort MEN

På tross av innbitt overbevisning om at lukket programvare er en vederstyggelighet er han likevel ikke blind for mulighetene som ligger i å overføre den populære spilltjenesten Steam (og flere populære titler) til Linux.

- Skal du først bruke disse spillene, er det tross alt bedre om du bruker dem på GNU/Linux enn Microsoft Windows. Da unngår du i det minste faren Windows betyr for friheten din, skriver han.

Stallman ser nemlig mulighetene populær lukket programvare bringer med seg, i og med at det kan få flere til å bytte fra lukket Windows til åpen Linux-plattform.

Han oppfordrer til syvende og sist at man bør promotere åpne alternativer som Free Game Dev Forum, Libreplanet Gaming Collectives gratisspill-kveld eller Liberated Pixel Cup.

- Godt initiativ

Martin Bekkelund, seniorrådgiver i Friprogsenteret, er ikke enig med Stallman.

Bekkelund mener at det slett ikke er noe likhetstegn mellom ordene "gratis" og "fritt", og at det er viktig for plattformens vekst at det er mulig å utvikle kommersielle og lukkede produkter selv for en åpen plattform.

Han synes det er positivt å se slike initiativer som Steam på Linux, og at det kan bidra til å gjøre Linux-plattformen mer attraktiv.

- Her er jeg fundamentalt uenig med Stallman, for noe av det som gjør Linux-plattformen mer attraktiv er jo nettopp å kommersialisere for den, sier Bekkelund.

- Man må jo tjene få penger til mat på bordet, legger han til.

Når det gjelder Steam generelt, så synes han det er fint at Valve beveger seg inn på Linux-plattformen.

- Det er tydeligvis en stor nok brukermasse, noe som gjør det interessant å utvikle på Linux, avslutter Bekkelund.

EDIT: Artikkelen er redigert pga feil i oversettelse.

It Bransjen