Vil la mobilen oversette tegnspråk

Vil la mobilen oversette tegnspråk

Et britisk forskerteam utvikler en applikasjon som skal oversette tegnspråk i sanntid.

Sanntidsoversetting av tekst er blitt ganske vanlig, og tekst-til-tale tjenester er blitt populært igjen på grunn av smartmobilenes inntog i den moderne hverdagen.

Men når det gjelder visuelle kommunikasjonsformer som tegnspråk ligger vi bak i utviklingen, og ingen har foreløpig klart å komme med en løsning som kan oversette kompleksiteten og konteksten i tegnspråk.

Dette vil et forskerteam fra Storbritannia gjøre noe med, ifølge Techcrunch .

Bruker kamera

Verktøyet som er under utvikling har fått navnet Portable Sign Language Translator, og skal være like lett å bruke som en hvilken som helst annen kamera- og oversettelsesapplikasjon.

Man retter kamera på mobil eller pc mot personen som snakker med tegnspråk, og applikasjonen slår opp håndbevegelsene i en sentral database.

Britisk dialekt

I første omgang er det det britiske tegnspråket som skal støttes, logisk nok siden utviklerteamet er britiske. Applikasjonen skal også kunne støtte andre språk som ASL (American Sign Language), Makaton og andre.

Teknisk sett bør applikasjonen enkelt også klare NTS (Norsk tegnspråk).

Ifølge Techcrunch er det en mulighet for at samlingen med tegn applikasjonen kan klare å gjenkjenne vil bli begrenset, men at det også skal være mulig for brukere å legge til egne eller personlige tegn.

Ikke bare tegnspråk

Det opplagte bruksområdet er å forenkle kommunikasjon mellom mennesker, og kan gjøre hverdagen enklere for mange.

En annen side av saken er hvordan et slikt system kan bli revolusjonerende for hvordan vi kommuniserer med smartdingsene våre. Et system som forstår både tale og tegn vil kunne ha store følger for måten vi kommuniserer med våre elektroniske hjelpemidler på.

Applikasjonen utvikles med støtte fra det offentlige av britiske Technabling , som er et spin-offselskap fra Universitetet i Aberdeen.

It Bransjen