Vil tjene penger på kabelsalaten

Vil tjene penger på kabelsalaten

Med nyetablerte Cenor Norge skal Nils Rue Halling ta tilbehørssalget fra breddedistributørene.

Den svenske tilbehørsdistributøren Cenor Nordic, som fra før er representert i Sverige, Finland og Danmark, etablerte seg tidligere i år i Norge.

I juni var kontorer på plass, og høsten har gått med på forberedelser og oversettelser av produkt- og markedsføringsmateriell.

Nordiske distribusjonsavtaler med blant annet Trust, Tangent, Cayman, Lexar, One-for-All samt eksklusive nordiske avtaler med Vivanco og Lumene er på plass, samtidig som det jobbes med å utvide eksisterende avtaler til Norge. Nå er distributøren klar for å ta andeler i markedet for forbrukerelektronikk.

- Her ligger det jo veldig mye - alt fra data og tele til tv og hi-fi. Det vi driver med er rett og slett mersalgsproduktene. Når kunden for eksempel kjøper en tv skal vi kunne levere alt det som kan knyttes til, sier daglig leder i Cenor Norge, Nils Rue Halling.

- Tilbehøret er hovedproduktet

Bakgrunnen for Cenors satsing på Norge er først og fremst et resultat av endringene i markedet, der flere og flere forhandlere og produsenter velger å arbeide nordisk.

- Vivanco ønsket en ren nordisk distributør, og samtidig ville flere av de svenske og finske forhandlerkundene satse nordisk. Da kom kravet om at vi måtte bli nordiske, sier Halling.

Cenors målgruppe er i utgangspunktet alle typer forhandlere, men distributøren retter seg spesielt mot mindre forhandlere. Tanken er at kundene skal kunne finne andre merkenavn her enn hos de store aktørene og kjedene.

- En kabel er billig i inkjøp, og når det gjelder kvalitet er en kabel stort sett en kabel. Men en hdmi-kabel trenger ikke være den billigste typen til under 20 kroner. Det er gjerne noe brukeren er villig til å betale litt mer for, og det er viktig at dette markedet ikke blir ødelagt av kjedene, sier han.

Sentralt står orden i forhandlernes tilbehørssortiment. For å hjelpe dem med dette leverer Cenor også vegger, hyller og stativ tilpasset produktene.

- Spesielt mindre forhandlere som handler mye her og der mangler ofte system. Når forhandlerne selv ikke klarer å finne frem gjør heller ikke kundene det, og da får man ikke solgt det tilbehøret man skal. Det handler om å sette ting i system slik at de kan bruke tid på andre ting.

Han mener det er god butikk i å selge tilbehør.

- For forhandleren er tilbehørsmarginene høye. Det vet de veldig godt, men de blir ofte for fokusert på å selge hovedproduktet. Vårt slagord er at tilbehøret er hovedproduktet - det er der marginene ligger.

Strategisk på Kullerød

Nils Rue Halling vedgår at konkurransen i markedet fra de etablerte aktørene er stor, både fra breddesiden og fra de mindre nisjedistributørene.

- Vi har noen store og flinke konkurrenter, som er godt etablert. Det er en utfordring å holde et prisnivå som er ok for forhandlere samtidig som vi kan leve av det, sier han.

Halling har likevel stor tro på at Cenor kan være et bra alternativ til aktørene som sitter med de store kjedeavtalene.

- Slik vil de små forhandlerne få muligheten til å differensiere seg i forhold til de store kjedene, sier han.

Så langt har distributøren to norske ansatte. Halling leder det norske salgskontoret fra distributørhovedstaden på Kullerød i Sandefjord, ikke langt unna de tidligere arbeidsgiverne GNT og Addex. Her har Cenor et demorom, mens selve vareforsendelsen skjer fra Cenors sentrallager i Sverige.

- Mange forhandlere er innom Sandefjord, og når de først er her synes de det er fint å kunne komme og se på tilbehørssortimentet.

Les om:

It Bransjen