Ville du kjøpt pc av denne mannen?

Ville du kjøpt pc av denne mannen?

Slik gikk det da HP-toppene var selgere på Expert.

I den siste innspurten før jul stilte Hewlett-Packards tre divisjonsdirektører som selgere i sin butikk hos Expert Klingenberg.

- Jeg fikk mye erfaring. Det var nyttig tidsbruk som overbeviste at butikk i butikk er viktig for salg til forbrukere, sier Verner Hølleland, direktør for pc-divisjonen i Hewlett-Packard Norge (HP).

Oppsummeringen av salget fra klokken fire til åtte på kvelden, var 17 pc-er, ti skrivere og 25 tilbehør som vesker, mus og blekkpatroner.

- Forbrukerne som kom inn i butikken syntes det var spennende. De fikk se og teste ny teknologi, sier Britt Fidjestøl, direktør for utskriftsdivisjonen i Hewlett-Packard Norge.

Ikke overfyllt

Kundene flokket seg ikke akkurat rundt HPs butikk de timene direktørene var der, men sammenlignet med den konkurrerende butikken til Apple var det folksomt. Folk tiltrekker seg folk.

- Jeg vil ikke bli tatt bilde av, var det flere som uttalte.

- Hva skal du bruke dette til? var det andre som spurte.

De ville ikke bli assosiert med produkter fra HP, i hvert fall ikke rett før jul. Det kunne kanskje misforstås, i hvert fall hvis bildet raskt kom ut på et sosialt nettsted.

- Vi har seks butikker i Norge. De er mer standardisert og bedre profilert, sier Eivind Roald, administrerende direktør i Hewlett-Packard og ansvarlig for ESG (Enterprise Systems Group), divisjonen for datarommet.

Kunnskapsnivået hos forbrukere som kommer til HPs butikk er veldig varierende. Noen vet hva de vil ha og sjekker om HP har et bra tilbud. Andre har behov for veiledning med hensyn hva som best dekker deres behov.

Villige til å betale

Både programvare og utstyr endres betydelig mellom hver gang forbrukere går til anskaffelse av en pc. Tilsvarende gjelder for skrivere. Utskrift via nettskyen gir mulighet for utskrift fra et familiemedlem langt borte på hjemmets skriver.

- Det er et stort behov for personell med god opplæring på kundenes behov i butikk i butikk, for kundene trenger veiledning, understreker Verner Hølleland.

HPs nye skriverstjerne Photosmart Estation og pc-alternativet Envy var veldig synlige for potensielle kunder. For de som var interessert i nettbrett ble styringspanelet til Estation demonstrert for lesing av aviser på nettet.

- Estation og Envy fikk mye oppmerksomhet med sin mulighet for print fra mobilen. Kundene er villige til å betale for og ta i bruk ny teknologi, fremhever Britt Fidjestøl.

It Bransjen