It-bransjens gullgutter

It-bransjens gullgutter

De største distributørene: Enkelte tjente millioner av kroner på distribusjon i fjor, selv om ikke alle var like lønnsomme. Her er noen av bransjens mest innbringende distributører.

I den andre delen av gjennomgangen av IT-Bransjens mest toneangivende distributører har vi kommet frem til selve rosinen i pølsen, nemlig bunnlinjen. Til nå har vi sett at flere av kanalens største distributører omsatte for milliarden eller mer i 2009, men hvor lønnsomme var de egentlig?

Les også: Solgte it-ustyr for milliarder

En rekke av landets distributører tjente gode penger, og gjør det fremdeles. Når vi forholder oss til de nyeste, offisielle regnskapstallene som var tilgjengelig på undersøkelsestidspunktet, ser vi at disse avslører en rekke spreke bunnlinjer.

Telefast på Kronetoppen

Ingen kunne måle seg med Telefast rent resultatmessig. Teledistributøren satt igjen med et årsresultat på 82,4 millioner kroner i 2009, hvilket er det klart beste på IT-Bransjens liste over "kronetopper". Telefast toppet for øvrig også omsetningsstatistikken, slik vi har sett tidligere, med sine 1,58 milliarder kroner.

Som vi også skal se, var det imidlertid ikke Telefast som satt igjen med den høyeste netto fortjenestemarginen.

Brightpoint Norway og Itegra er to andre sterke navn på resultatstatistikken. Begge leverte bunnlinjer i overkant av 10 millioner kroner, og begge var å finne på listen over omsetningsvinnerne. 20:20 Mobile var teledistributøren som leverte det største årsresultatet, mens det sprekeste bidraget innen datafangst ble levert av Lexit Group med et årsresultat på 4,6 millioner kroner.

Minustoppen

Mens noen soper inn penger på virksomheten, sitter andre igjen med svarteper. På Minustoppen finner vi selskapene med de største årsunderskuddene, anført av Tech Data Norge på topp. Breddedistributøren satt igjen med et underskudd på 35 millioner kroner i 2009 av en omsetning på 1,46 milliarder kroner. Det kvalifiserer til en soleklar "minustopp", og etterlater dessuten et stort hopp ned til nestemann på listen.

Andreplassen ble inntatt av Telefonselskapet med et tap på syv millioner kroner, etterfulgt av Ingram Micro med et underskudd på 5,8 millioner kroner og Optical Storage med negative tre millioner kroner. Dermed er alle kategorier med unntak av datafangst representert blant de fem største underskuddsforetakene i 2009.

2,28 mill. per hode

Når vi fordeler årsresultatet per ansatt, troner Telefast atter en gang øverst på listen. Med 36 ansatte og et årsresultat på 82,4 millioner kroner satt selskapet igjen med et nettoresultat på hele 2,28 millioner kroner per hode – mer enn nok til å toppe listen over "gullgutter". Selskapet var dermed det definitivt mest lønnsomme selskapet i perioden, men fikk god konkurranse fra aktører som Com-Scan (én million kroner per hode), Anixter (900 000 kroner per hode) og Betech Data (878 000 kroner per hode).

Medaljens bakside

Like gjevt er det neppe å toppe listen over "Grøftegraverne", men så er da underskudd på mer enn 100 000 kroner per ansatt heller ikke mye å skryte av. Så mange som ni selskaper satt igjen med tap per ansatt i denne størrelsesorden i 2009. Digipos Store Solutions ble den absolutte verstingen med et tap på drøye 900 000 kroner per ansatt. Listen over store og små grøftegravere inneholder 16 navn som alle sitter igjen med større eller mindre underskudd per ansatt.

Fete nisjemarginer

Marginstatistikken avslører at var innen nisjedistribusjon de beste nettomarginene ble oppnådd. Listen over "hurragutter", eller selskapene med de gjeveste nettomarginene, ble fullstendig dominert av nisjedistributørene. Alle de ti beste selskapene på denne listen satt igjen med en fortjenestemargin på syv prosent eller mer. Flinkeste gutten i klasssen ble Jørgen Holmefjord med sin netto fortjenestemargin på 16,1 prosent. Det betyr at selskapet satt igjen med drøye 16 øre av hver omsatte krone. Salg av kablingssystemer for kommunikasjon, elektronikk og automasjon utviklet seg altså til å bli svært god butikk for nisjedistributøren dette året.

EET satt igjen med en margin på 2,3 prosent, og ble dermed den mest lønnsomme av breddedistributørene. Telefast toppet listen blant teledistributørene med 5,2 prosent, mens Lexit Group var den sterkeste blant datafangstdistributørene med 3,2 prosent.

Ikke alle er lønnsomme

Helt i bunnen finner vi listen over netto fortjenestemargin finner vi flere selskaper som har en mer tvilsom lønnsomhetsutvikling å vise til. Aller verst gikk det for enkelte av aktørene innen datafangst, anført av Ingram Micro som tapte 31,6 øre av hver omsatte krone. Det er rett og slett elendig. Nesten like svak var utviklingen i Digipos Store Solutions som tapte 21,3 øre av hver krone selskapet omsatte. En rekke selskaper ble liggende og vake rundt null, mens en håndfull selskaper endte opp med tap i størrelsesorden fra ett til ti øre per omsatte krone.

Tabellene nedenfor viser de ti øverste plasseringene innen kategoriene størst årsresultat, størst netto fortjenestemargin og størst resultat per ansatt.

Kronetoppen - Størst årsresultat (1000 kroner)

Nr.

Selskap

Årsresultat

1.

Telefast

82 412

2.

Brightpoint Norway

16 090

3.

Itegra

10 892

4.

20:20 Mobile

9 136

5.

Jørgen Holmefjord

8 532

6.

Pan Vision

8 341

7.

Arrow ECS Norge

6 549

8.

Com-Scan

6 190

9.

O.J.Dahl

5 722

10.

Anixter

5 456

Hurraguttene - Størst netto fortjenestemargin

Nr.

Selskap

Nto. fortj. margin

1.

Jørgen Holmefjord

16,1%

2.

Com-Scan

13,3%

3.

Alcadon

12,4%

4.

Detec

11,0%

5.

Trend Distribution

9,9%

6.

Computer Connection

9,9%

7.

Leteng

9,6%

8.

Mychoice

8,6%

9.

O.J.Dahl

8,4%

10.

Buysec

7,3%

Gullguttene - Størst nettoresultat per ansatt (1000 kroner)

Nr.

Selskap

Resultat per ansatt

1.

Telefast

2 289

2.

Com-Scan

1 032

3.

Anixter

909

4.

Betech Data

878

5.

Mychoice

794

6.

Jørgen Holmefjord

656

7.

Buysec

476

8.

Pan Visioin

463

9.

Itegra

436

10.

Alcadon

435

Kilde:Proff