It-bransjens mest og minst solide

It-bransjens mest og minst solide

De største distributørene: Hvilke selskaper ville du som kreditor våget å satse penger på?

I denne artikkelen om de største distributørene 2010 skal vi se nærmere på hvor solide aktørene er. Frem til nå har vi gått variabler som omsetning, resultat og sosiale kostnader etter i sømmene, og ikke overraskende avdekket store forskjeller både i omsetning og lønnsomhet.

Les også: Solgte it-utstyr for milliarder

Konkursfare?

Hvor stor er sannsynligheten for at virksomheten går konkurs? Det er ingen enkel sak å besvare det spørsmålet. Denne oversikten tar utgangspunkt i regnskapsmessige vurderinger foretatt av Proff Forvalt og er naturligvis ingen fasit i seg selv. Sannsynligheten for at et firma går konkurs avhenger i praksis av en rekke faktorer, men denne oversikten gir i det minste en viss indikasjon på tingenes tilstand.

Les også: Lønnsopper og pengepugere

Slik vurderes selskapene

Ratingene som presenteres her er beregnet på bakgrunn av vurderinger av selskapenes lønnsomhet (lønnsomhet i prosent), likviditet (likviditetsgrad 1) og soliditet (soliditet i prosent). Skalaen man benytter er firedelt, og strekker seg fra lavrisikoalternativer A1 til høyrisikoalternativet D:

A1 – A3 Lav risiko

B1 – B3 Moderat risiko

C1 – C2 Høy risiko

D Ekstremt høy risiko

Datafangst og nisje på topp

På bakgrunn av dette kan vi sette opp en liste over følgende ti mest solide distributører:

Nr.

Selskap

Rating

1.

Lexit Group

A1

2.

Detec

A2

3.

Lanse 3-Play

A2

4.

Mychoice

A2

5.

O.J.Dahl

A2

6.

Acte

A3

7.

Despec Norway

A3

8.

Ingram Micro

A3

9.

Com Scan Norge

B1

10.

Frontline

B1

Listen over de mest solide selskapene viser et stort innslag av nisjedistributører, hvor flere er plassert i klassen for lav risiko (A1 til A3). Detec (A2), Lanse-3-Play (A2), Despec Norway (A3) og Ingram Micro (A3) er noen eksempler på dette. Og for den som måtte fundere – A-klassifiseringene innebærer altså at selskapene ikke forbindes med stor konkursfare, og at disse på dette grunnlaget skal være i stand til å betjene kreditt på en god måte.

Les også: It-bransjens gullgutter

Beveger vi oss lenger nedover på listen, finner vi eksempler på selskaper som blir plassert under fanen "moderat konkursrisiko". Noen eksempler på dette er Com Scan Norge (B1), Avikom (B2) og Autra (B3). Disse blir vurdert som mer usikre enn toppratingen A, men er med tilstrekkelig sikkerhet og informasjon likevel forventet å kunne betjene kreditt på kort sikt.

Tilsvarende viser listen over noen av de minst solide distributørene:

Nr.

Selskap

Rating

1.

Exello Norge

C2

2.

Pebecom

C2

3.

Trigono

C2

4.

Virosafe Norge

C2

5.

Hattelco

C1

6.

Itegra

C1

7.

Addex Distribution

C1

8.

Arrow ECS Norway

C1

9.

Aurora Group Norge

C1

10.

Buysec

C1

De svakeste og mest utsatte kandidatene finner vi plassert i klassene C1 til C2, samt D. Klasse C1 er ifølge Proff forbundet med en viss risiko, og vil i utgangspunktet være betydelig mer eksponert i nedgang enn selskap med A- og B-rating.

I Proffs vurderinger heter det videre at man med betryggende informasjon på hånd, som informasjon om inntjeningsevne og betjeningsevne, fremdeles er i stand til å yte disse selskapene kreditt. Noen eksempler på selskaper som faller inn under disse kategoriene er Computerlinks, Bluestar Nordic og Virosafe Norge.

Med dette i baktankene er det greit å merke seg at det nettopp er i klassene B1 t.o.m. C2 vi finner den store hopen av distributørene. Selv om enkelte av disse får en vurdering som kanskje kan virke overraskende, er det ikke nødvendigvis sagt at disse dermed forsvinner over natten. Det er velkjente aktører som Leteng, Actebis Computer, Also Norway, Hattelco, Itegra og Arrow ECS noen eksempler på.

Forklaring på ratingene:

A1 til A3 - Særdeles lav estimert sannsynlighet for konkurs. Stor evne til å betjene kreditt

B1 - Med tilstrekkelig sikkerhet og informasjon vil firmaet kunne betjene kreditt på kort sikt. Mer usikker enn topprating A.

C1 - En viss risiko knyttet til seg. Vil i utgangspunktet være betydelig mer eksponert i nedgang enn selskap med A og B rating. Dersom man får betryggende informasjon om inntjeningsevne og betjeningsevne er det fremdeles mulig å yte kreditt.

C2 - Betydelig risiko knyttet til seg. Vil i utgangspunktet være betydelig mer eksponert i nedgang enn selskap med A og B rating. Dersom man får betryggende informasjon om inntjeningsevne og betjeningsevne er det fremdeles mulig å yte kreditt.

Kilde: Proff