IT Broker overtar for WM-data

IT Broker overtar for WM-data

IT Broker har i dag overtatt kjerneteamet fra WM-Data sin Microsoft Axapta satsing i Stavanger, etter at Tor Malmo (bildet) kastet kortene.
Daglig leder Per Helge Svensson gir uttrykk for stor tilfredshet med at IT Broker har skaffet til veie et slikt samlet og kompetent team rundt Microsoft Axapta. Det er i tråd med IT Broker sin strategi å kunne levere og drifte standardiserte erp og crm-løsninger, skriver selskapet i en pressemelding.

IT Broker vil gjøre det som er mulig for at kundene til WM-Data ikke blir skadelidende når satsingen i Stavanger legges ned.

Flere kunder har valgt å outsource hele it-funksjonen til IT Broker, og selskapet drifter i dag over 1.500 brukere på sin moderne datasentral i Stavanger.

IT Broker eies av Rogaland Investering, Rugland Investering, InterVest og de ansatte. Selskapet ble etablert i 1999. Omsetningen ble doblet fra 2002 til 2003, og endte på 23 MNOK med et resultat på rundt en million kroner. Selskapet består nå av 25 medarbeidere.

-- Vårt mål er at IT Broker skal være en stor nasjonal aktør innen erp, crm og it-drift, skriver selskapet i meldingen.