It-bronse til Norge

It-bronse til Norge

Norge gjør et byks på FN-rangeringen over nasjonale eforvaltningstjenester.
-Inspirerende, mener fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Norge er tredje best i verden på eforvaltningstjenester og til å utnytte mulighetene skapt ved ikt, viser FNs globale egovernment-rapport. Det er en kraftig forbedring fra tiendeplassen forrige gang undersøkelsen ble utført i 2005.

- Vi er veldig fornøyd med å krype oppover på listene, og dette er en inspirasjon til å fortsette arbeidet med å fornye og forenkle forvaltningen, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys til Computerworld.

FN-rapporten er en av de mest omfattende undersøkelsene som er offentlig tilgjengelige, og rangeringen er blant annet gjort på grunnlag av infrastruktur, offentlige nettjenester, samt befolkningens deltagelses-, utdannings- og kunnskapsnivå.

- Disse undersøkelsene måler litt ulikt, men vi er inne i en en god utvikling. Vi får en stadig bedre utbredelse av bredbånd, og er i ferd med å få trykk på overgangen til en mer elektronisk forvaltning. Felles arkitektur og standarder i offentlig sektor, digital kompetanse, universell utforming og felleskomponenter vil prege arbeidet vårt i 2008, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: Svak utdanning hindrer it-Norge

Sverige topper listen, foran Danmark og Norge. USA var best i 2005, men er nå nede på en fjerdeplass, fulgt av Nederland, Sør-Korea, Canada, Australia, Frankrike og Storbritannia.

Rapporten bygger på etablert akademisk forskning, og bruker en stor mengde forskjellige statistiske indikatorer i utarbeidelsen av resultatene.

- Den globale fremgangen skjer sakte, men sikkert. Kun et fåtall regjeringer har gjort de nødvendige investeringene for å bevege seg fra enkeltstående forvaltningsapplikasjoner på nett, til en mer integrert og helhetlig eforvaltning, heter det i rapporten.

Norge scorer høyt på utrullingen av bredbånd, som er helt sentralt i utviklingen av eforvaltning. I tillegg må strategier, applikasjoner og relevant innhold være på plass for å implementere offentlige tjenester på nett fullt ut.

Det er imidlertid investeringene i mobilnett som har stått for den største veksten globalt sett. Også her er Norge og Skandinavia i tet.

- Ikke noe annet sted i verden har det vært et mer fokusert arbeid på å bygge ut både bredbånd og trådløst internett for sine innbyggere enn i Skandinavia, skriver Guido Bertucci, som leder FNs program for offentlig administrasjon, finans og utvikling.

LES OGSÅ: Norge dårlig på realfag og it

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har høynet befolkningens forventninger til forvaltningen, og rapporten måler også i hvilken grad innbyggerne involveres i utformingen av nye program og tjenester.

USA scorer best når det gjelder å involvere innbyggerne på ulike steg i utformingen av ny politikk. Her brukes en rekke verktøy for deltakelse som fokusgrupper, designmøter og testing for å la brukerne komme i nærmere kontakt med det offentlige og sine valgte representanter. Her er Norge helt nede på 17. plass.

- Mer interaksjon er en ambisjon vi har, men det ennå ikke klart hvilken form dette vil ta. Hvis det er snakk om nettmøter, må for eksempel avklare juridisk om vi må besvare alle henvendelser innen gjeldende svarfrister og så videre. Det jobbes med saken, og jeg gir meg ikke før regjeringen.no har flere interaksjonsmuligheter, sier Grande Røys.

FN-rapporten karakteriserer imidlertid nettstedene regjeringen.no og norge.no som sterkt forbedret, mens danske borger.dk kåres til verdens beste offentlige nettsted.

- Det er interessant å se hvordan de skandinaviske landene har adoptert en felles webstrategi, med én informasjonsside og én tett integrert portal for etjenester. Ved hjelp av denne fremgangsmåten scorer skandinavene svært høyt på tilgjengelighet av tjenester og transaksjoner, heter det i rapporten.

- Regjeringen.no er en vesentlig forbedring fra Odin, men vi er ikke sikre på at portaler er fremtiden. Vi har ambisjoner om å utvikle oss hele tiden, og om noen år er det ikke sikkert dette er måten å kommunisere på, men det er morsomt å få skryt, mener Grande Røys.