- It og data er kjedelig

- It og data er kjedelig

Bare 33 av de i alt 230 avgangselevene på Drammen videregående skole har valgt it-fag som valgfag, og av disse er kun seks jenter.
DRAMMEN: Ikke alle de 25 elevene i samfunnsøkonomi klassen har tatt en beslutning om fremtidig yrke.

- Det er for mye å velge i, sier en noe oppgitt Christine Saksvik. Dessuten får vi litt dårlig informasjon. Jeg diskuterer mye med venner og vi hjelper hverandre til å finne frem i jungelen av tilbud, sier hun til Computerworld-bilaget It-karriere.

Christine har tross valgets kval bestemt seg for å bli optiker.

- Jeg synes det ser interessant ut. Dessuten er det bare en skole i landet som utdanner optikere og den ligger på Kongsberg. Det burde gi meg større muligheter til å få jobb etter studiene, sier Christine.

Kjedelige greier

Med unntak av to elever har alle i klassen sin egen pc som brukes til studier, msn og internett. Men ingen ønsker å fordype seg noe videre i it-fag og ser det ikke som en mulig karrierevei.

- Data er kjedelig. Det er vanskelig og krever mye teknisk kunnskap, er gjennomgangsmelodien blant elevene i klassen vi besøker.

It-lærer Brynje Nordli ved skolen er ikke overrasket over holdningene, og synes spesielt jentene er for passive i forhold til faget.

- It er fremdeles en gutteting. Min erfaring er at jenter tar det ikke så lett, sier han. Allmennkunnskapen er ulik fra starten av og det blir etter hvert et synlig handicap. Gutter lekte tidlig med dataspill og behersker de ulike programmer mye bedre. De har en større forståelse for faget. Jeg håper jentene snart vil følge etter, sier Nordli.

Klare for friår

Økonomistudier er førstevalget hos de fleste av guttene, og mange ønsker å studere i utlandet.

- Jeg har lyst til å komme bort fra Norge og få litt andre impulser, sier Ivar Bjørnøy Lalim. Han vil bort fra vinteren og helst studere i Australia eller USA.

- Økonomifag har alltid interessert meg og jeg tror også arbeidsgivere synes det er positivt at man har studert i utlandet, sier han.

Flere av elevene har ikke bestemt seg for hva de skal gjøre og noen ønsker å ta et friår. Det er flest jenter som tilhører den siste gruppen.

- Jenter er mer tilbakeholdne og ikke så bastante på hvilken retning de ønsker å gå videre, sier lærer Bjørn Åmodt.

- For mange kan et friår være det riktige og helt nødvendig for å få lyst og interesse for fag igjen.

Flere utdannelser

Etter mange års erfaring i videregående skole ser han en tendens til mer gjennomtenkte yrkesvalg blant elevene nå enn tidligere.

- I dag er det tøffere konkurranse for å få jobb samtidig som det fokuseres sterkt på karriere. Dette er med på å gjøre ungdommen mer bevisst på de valg de tar. Vi lærere og også foreldre kan påvirke mye i denne prosessen, og er viktige diskusjonspartnere for ungdommen, påpeker Bjørn Åmodt.

Mange av elevene tror ikke det holder med en utdannelse i løpet av livet.

- Jeg kommer sikkert til å videreutdanne meg for å kunne være konkurransedyktig og sikre meg arbeid, sier Kenneth C. Pettersen.

- Mine foreldre måtte omskolere seg fordi jobbene deres bare forsvant til utlandet.

Drammenselevene virker å ha et realistisk bilde av et arbeidsmarked som er i stadig endring og der konkurransen er stor om de beste jobbene.

- Det er viktig å oppmuntre elevene til å følge egne interesser ved valg av yrke, sier Åmodt.

- Men samtidig skal vi som lærere fokusere på hvilke jobber som er mer fremtidsrettet enn andre, og hvilke som lett kan bli erstattet av arbeidskraft fra lavkostland. Det er ikke bare produksjonsbedrifter som blir utkonkurrert, det gjelder like mye yrker som krever ingeniør og it-kompetanse. Det er innenfor disse fagområdene jeg ser den største utfordringen med rekruttering av studenter, sier han.