It-direktøren får konkurranse

It-direktøren får konkurranse

It-direktørens rolle blir utfordret av selskapets øvrige ledelse. Og finansdirektøren seiler opp som toppsjefens sparringspartner i it-spørsmål
-- Måling av ytelse skjer på finansdirektørens kontor. Derfor blir finansdirektøren viktig i it-beslutninger, sier Ron Zanbonini som er toppsjef i det kanadiske dataanalyseselskapet Cognos.

Han får støtte fra IBM som har foretatt en undersøkelse som underbygger inntrykket av at finansdirektøren er blitt mektigere i it-spørsmål. Et flertall av finansdirektørene IBM har snakket med, sier at det er de som er ansvarlig for informasjonsflyten i selskapet. Dermed utfordrer de it-direktørens rolle.

-- Vi har intervjuet 450 finansdirektører i 35 land og vi fant ut at disse ikke overraskende er travle og stressede personer. Men de føler også et stadig økende ansvar for å få bedre oversikt over bedriften, sier Caroline Spicer i IBM Consulting Services.

Hele 69 prosent av de spurte svarte at det økende informasjonsbehovet forsvarer større investeringer i it i de nærmeste årene. Og i følge Spicer vil et flertall av de spurte i større grad involvere seg i it-prosjekter.

55 prosent av finansdirektørene i undersøkelsen mente at informasjonsflyten i organisasjonen er deres ansvar, og 30 prosent mente at informasjonsflyten ikke var effektiv nok i dag.

Endrer fokus

Ron Zambonini mener at it-bransjen og spesielt selskaper som selger business intelligence-løsninger (data-analyse) må bli flinkere til å kommunisere med den finansielle toppledelsen.

-- Revisjon er egentlig ganske kjedelig. Så jeg har oversett det inntil for et år tilbake, sier Zambonini og føyer til:

-- Men ledelsen i de selskapene som er våre kunder har blitt opptatt av å få en bedre oversikt også over finansene i bedriften. Og det faktum at feil kan føre til fengsel har gjort at de er ekstra på vakt.

Ron Zambonini sier også at finansdirektøren etter hvert har fattet stor interesse for it-sikkerhet. Spesielt i børsnoterte selskaper.

-- Hvis noen hacker seg inn i dine dokumentarkiver og finner børssensitiv informasjon, kan selskapet komme opp i juridiske problemer, sier Zambonini.

Få en tidlig advarsel

Den økonomiske nedturen i de siste årene har styrket finansdirektørens stilling i de fleste selskaper, mener Zambonini.

-- Finansdirektøren er toppsjefens nærmeste rådgiver og kjenner hele organisasjonen. Derfor blir finansdirektøren engasjert også i it-prosjekter. Spesielt nå når kravet er beviserlig lønnsomhet i den minste it-investering.

Ron Zambonini sier videre at selskapet de siste månedene har rettet oppmerksomheten mot finansdirektører når de skal selge sine verktøy for dataanalyse.

-- Vår nisje er å skaffe ledelsen oversikt over virksomheten for at de skal få en tildig advarsel på at noe ikke går som det skal. Da er toppledelsen vårt primære mål.

Cognos-sjefen sier at hvis it-direktøren skal ta tilbake sin mektige posisjon som han da bedriftene kjøpte store forrretningssystemer for noen år siden, må han tenke mer strategisk.

-- It-direktøren med sin kompetanse kan hjelpe bedriften til å bli mer effektiv. Men da må han eller hun bli mer strategisk orientert. Diskuter med finansdirektøren og tallfest det økonomiske potensialet. Sammen kan de to utgjøre sterkt team, avslutter Zambonini.