It-direktører forventer forfremmelse

It-direktører forventer forfremmelse

Tre av fem it-direktører mener at nettskyen øker deres muligheter for å bli administrerende direktører.

I en global undersøkelse gjennomført for CA Technologies konkluderes det med at nordiske it-direktører mener de er bedre posisjonert for å bli administrerende direktører etter at de fikk jobbe med nettskyen.

Urealistisk mål

Årsaken til det økte ambisjonsnivået er blant annet at direktørene har lært seg å flytte fokuset fra teknologi til å levere bedriftstjenester. Teoretisk sett er derimot liten sannsynlighet for at de blir administrerende i bedriften.

På globalt basis er det bare er fire prosent av alle administrerende direktører som blir rekruttert blant it-direktører. Hovedårsaken til at mange ikke lykkes med overgangen til å bli administrerende, er at stillingen fortsatt blir sett på som en teknisk rolle. Dette bekrefter også 47 prosent av direktørene i undersøkelsen.

Hardkokt teknolog

- It-direktøren er fremdeles sett på som en teknisk rolle selv om de har en rekke ulike bakgrunner. Det er verdt å merke seg at teknologi i løpet av de siste 15 årene har inntatt en viktig posisjon, og at mange av disse personene aldri har vært hardkokte teknologer, men har hatt en naturlig evne til å se hva teknologi kan gjøre for en bedrift, sier Country Manager Solveig Kristiansen, i CA Technologies Norge.

43 prosent av it-direktørene svarer at styret ikke forstår verdien av hva it kan tilføre bedriften, noe som gjør at bedriften går glipp av forretningsmuligheter.

- Denne undersøkelsen viser at nettskyen bidrar til å utvikle en ny type it-direktører, mener Kristiansen ifølge rapporten fra CA.

Misfornøyde

Til tross for at mange it-direktører har høye tanker om egne ambisjoner, kommer også frem at dagens it-direktører ikke er spesielt tilfredse med sin egen arbeidssituasjon. Hele 80 prosent av de spurte sier at de har behov for ny kompetanse for å bli mer effektive.

Undersøkelsen ble gjennomført av Vanson Bourne for CA i sommer. Totalt ble det gjennomført 685 telefonintervjuer av it-direktører i bedrifter med mer enn 500 ansatte.