It ett år etter 11. september

Det er redselen for fysisk terror i form av bomber, biologiske eller kjemiske angrep som har stått i fokus etter terrorangrepet i New York for ett år siden.
Norske myndigheter har brukt en halv milliard på sikkerhetstiltak det siste året. It er ikke det området som er mest prioritert, det handler i stor grad om fysiske tiltak på beredskapssiden.

Sikkerhetsleverandørene mener ikke å ha opplevd en eksplosjon i innkjøp av it-sikkerhetsløsninger. De mener det går tregt i Norge når det kommer til it-sikkerhets arbeidet.

Business Week kan fortelle i sin årsoppsummering etter 11. september at sikkerhetsarbeidet i det private markedet i USA er prioritert, men at arbeidet også der går langsomt.