IT Factory bytter navn

IT Factory i Norge skifter navn til A-Vison

I januar 1999 ble IT Factory etablert i Norge for å distribuere Notes/Domino-applikasjoner fra det danske morselskapet med samme navn. Nå skifter IT Factory i Norge navn til A-Vison.

-- Det er flere årsaker til at vi bytter navn. Selskapet har den senere tid har vært heleiet av norske interesser, slik at den tette juridiske bindingen med IT Factory dermed har opphørt. A-Vison og IT Factory i Danmark vil imidlertid fortsatt jobbe tett sammen fordi vi har sterke felles interesser i produkter, samarbeidspartnere og i en solid kundebase, sier daglig leder Eirik Bakken i A-Vison.