- It får faktisk tyngde

- It får faktisk tyngde

Til nå har samordningsarbeidet i offentlig sektor vært lagt til tulledepartement, mener Heidi Austlid i IKT-Norge.

Da nyheten om Jan Tore Sanners superdepartement sprakk 14. oktober, var IKT-Norge tidlig ute med å lovprise Solberg-regjeringens trekk.

Direktør for myndighetskontakt, Heidi Austlid, står fortsatt for entusiasmen drøye to uker etterpå.

- I utgangspunktet tror vi fortsatt at dette er veldig bra. Men de må ganske kjapt komme opp med synlige tiltak for å styre stat og kommune i én felles retning, sier Austlid.

Ønsker å bli styrt

Hun minner om IKT-Norges egen kommunekartlegging fra i fjor sommer:

- 8 av 10 kommuner ønsker å bli styrt av staten i digitaliseringsarbeidet. Hvis man nå også klarer å legge den lokale selvråderetten litt til side, kan man nå langt. Men: Man må respektere kommunenes budsjettarbeid, og heller investere i store fellesløsninger som alle siden kan få tilbud om å bruke, mener Austlid.

"Tulledepartement"

At ansettelsen av ny Difi-direktør ble utsatt for å kunne håndteres under den nye forvaltningen, skaper forventninger hos Austlid om at man tar grep også på etatsnivå.

- Problemet er ikke sterke etater som Skatt, pensjon, Lånekassen og så videre – de går seirende ut. Men en haug av andre statlige aktører og ikke minst kommuner må også inn i denne styringsformen. Til nå har dette samordningsarbeidet vært lagt til «tulledepartement», uten særlig ansvar. Nå gir man det en faktisk tyngde, sier Austlid.

Sjefen ble statssekretær

Hos Abelia er det kommunikasjonsdirektør Hilde Widerøe Wibe som uttaler seg, all den tid eks-leder Paul Chaffey er plassert som statssekretær nettopp i Jan Tore Sanners nyopprettede departement.

- Vi har store forventninger, og anser det som svært nyttig med en økt evne til å kunne kunne se hele strukturer på tvers av statlige, kommunale og fylkeskommunale sektoravgrensninger, sier Wibe, som fremhever innkjøpspolitikk som et særlig viktig område å prioritere.

- Det å samle kompetansen så ikke alle kommuner må håndtere alt dette selv, vil være et klart framskritt og et ledd i å følge opp 22. juli-kommisjonens konklusjoner om gjennomføringsevne og ledelse i offentlig sektor, sier Wibe.

Klare krav

Hun har to klare forventninger til ekskollega Paul Chaffeys departement:

- Jeg forventer at Sanner viderefører arbeidet rundt frigivelse av offentlige kartdata – og at det utarbeides en plan for raskest mulig å etablere et fungerende marked innen velferdsteknologi, sier Wibe.