It for funksjonshemmede

Norges forskningsråd (NFR) har ansvaret for å gjennomføre regjeringens satsning på it for funksjonshemmede i prosjektet IT-FUNK.

Nå utlyser Forskningsrådet en rammeavtale for rådgivningstjenester til prosjektet. Målet for IT-FUNK er å bidra til økt tilgjengelighet for funksjonshemmede til ny teknologi.

Rammeavtalen innebærer at NFR vil kjøpe rådgivertjenester frem til ut 2005. I år anlås behovet for eksterne rådgivere til cirka 450 timer. For et normalår blir det trolig 700 timer.