It-galla på sørvestlandet

It-galla på sørvestlandet

Allianse konsernet inviterer for tredje år på rad til IT Galla. Arrangementet har i på kort tid oppnådd status som sørvestlandets største og viktigste innen it-bransjen.
Over 400 personer har allerede meldt seg på arrangementet som går av stabelen torsdag 3. juni i selskapets nye lokaler på Forus.

Tema for årets arrangement er arbeidsglede. Flere av Norges fremste toppledere innen IKT næringen er representert som foredragsholdere. Morten Thorkhildsen, IBM, Birger Steen, Microsoft og Frode Hauglie fra HP skal dele sine kunnskaper og erfaringer om verdiskapende prosesser og arbeidsglede. Som foredragsholdere kommer i tillegg Terje Vareberg, Inge Brigt Aarbakke, Gunnar Hall Skavoll, Toril Nag og selvfølgelig Folke Hermansen som tradisjonen tro åpner IT-Gallaen.

- Som hovedtaler er Kåre Willoch invitert. Han er kjent for sine treffende samfunnsanalyser og brennede politiske engasjement, og vi ser frem til å høre han mene noe om årets tema, sier Paul Boxill i Allianse.

Selv om hovedtema er arbeidsglede vil it for næringer i vekst, effektivisering av prosesser og smarte løsninger også være stikkord for innholdet i arrangementet. Deltakerene vil bli presentert hvordan nasjonale partnere og lokale selskaper benytter moderne it-løsninger og skaper arbeidsglede. Målet med arrangementet er å gi deltakerene inspirasjon og ideer som kan omsettes og utvikles i egne virksomheter.

Deltakerene vil få faglig påfyll gjennom foredrag, intensivkurs, møter og utstillinger. I tillegg er det en unik mulighet til å bygge relasjoner med representanter fra næringslivet i Rogaland. Programmet har en bredde og et innhold som passer for både ledere, utviklere og brukere.

- Interessen har vært enorm rundt årets arrangement og vi er overveldet over den store pågangen. Det er gledelig at arrangementet etterhvert viser seg å ha blitt en møteplass for næringslivet i Stavanger regionen, avslutter Paul Boxill.