It gir ingen ro

It gir ingen ro

De siste ti årene er jobben blitt mer stressende.

De siste årene har it blitt vanlig i alle arbeidsmiljøer. De som tror at dette har medført en lettere jobb tar feil. I Norge opplever de fleste at arbeidslivet har blitt tøffere og mer stressende. Fire av fem mener at tempoet i arbeidslivet er blitt høyere de siste ti årene, viser en ny undersøkelse.

Hele 77 prosent av de spurte mener at tempoet i arbeidslivet er skrudd opp det siste tiåret. I undersøkelsen som Opinion har utført på oppdrag fra LO, svarer 5 prosent at tempoet er blitt lavere, mens 12 prosent av de spurte mener at det er en liten forskjell, skriver Dagsavisen.

LO-leder Gerd-Liv Valla mener undersøkelsen bekrefter at arbeidslivet er blitt brutalisert de senere årene.

– Arbeidstakerne merker et stadig sterkere tidspress og stress i arbeidslivet. Det skjer gjennom hardere effektivisering, omstillinger og rasjonalisering, både i offentlig og privat sektor, sier Valla.

NHO-direktør Finn Bergesen vakte oppsikt da han for kort tid siden gikk ut og sa at nordmenn er blitt «sutrete», og at dette kan forklare økningen i sykefraværet blant arbeidstakerne. LO er ikke enig:

– NHO-sjefens utspill var helt malplassert, mener Valla.

LO-lederen ønsker nå en debatt om hvordan en kan få til et arbeidsliv som tar hensyn til menneskenes behov.

Meningsmålingen er foretatt ved telefonintervjuer med et representativt utvalg av 1.000 spurte fra 29. - 31. mars. Spørsmålet som ble stilt var: «Mener du tempoet i arbeidslivet er blitt høyere gjennom de siste 10 årene, mener du tempoet er blitt lavere, eller er det liten forskjell på dette området fra tidligere?»