It gir nye arbeidsoppgaver

De fleste bedrifter har overført ansatte til andre arbeidsoppgaver som et resultat av nye it-løsninger.

Det viser en fersk undersøkelse Dataforeningen Nordvestlandet har gjort blant mellomstore bedrifter i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Av de 99 it-ansatte som svarte på Dataforeningens undersøkelse, svarer 73 prosent at de det siste året har oppnådd å flytte ansatte til andre arbeidsoppgaver som et resultat av it.

– Det er tydelig at bedriftene i vår region utnytter mulighetene som it gir. Over seksti prosent av bedriftene har gjennomført et større it-prosjekt i løpet av det siste året, og det har gitt resultater. Samtidig viser undersøkelsen at it-prosjektene i liten grad har ført til nedbemanning, sier Bjørn Sandsaunet, leder i Dataforeningen Nordvestlandet.

Mange gjennomfører prosjekter

Undersøkelsen bekrefter også at det er stor aktivitet på it-fronten hos de mellomstore bedriftene i denne region. Hele 62 prosent av bedriftene har gjennomført et større it-prosjekt i løpet av det siste året.

Undersøkelsen er gjort blant mellomstore bedrifter i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Spørreskjema ble sendt via e-post til 392 it-ansatte, hvor av 99 (25 prosent) svarte. Disse har i gjennomsnitt 115 ansatte, alle under 500, og i gjennomsnitt 12 it-medarbeidere. Vel halvparten (58 prosent) var private bedrifter, resten var offentlige bedrifter/organisasjoner.