It og helse skal studere sammen

It og helse skal studere sammen

NTNU med nytt masterprogram i helseinformatikk, for it-folk og helsefolk. - De kan utfordre og støtte hverandre, mener universitetet.

Det investeres store summer i stadig nye it-systemer i helsesektoren, og det stilles store krav til ny kompetanse – både hos dem som skal lage og bruke disse systemene.

Dette er bakgrunnen for at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) nå ønsker å videreutdanne fagfolk som har en it- eller helsefaglig bachelor. Motivet er at de sammen kan bidra til å takle utfordringene tilknyttet fremtidens elektroniske systemer i helsesektoren.

Tilpasset tilbud

Koordinator for det nye programmet, Kirsti Elisabeth Berntsen, forteller at tilbudet skal bidra til mer faglig ballast hos deltakerne og økt samarbeid dem imellom.

Masterprogrammet er et videreutdanningstilbud tilpasset folk som arbeider med innføring, utvikling, administrasjon, bruk og videreutvikling av helseinformasjonssystemer.

Samspill

- Ved å studere sammen, kan de utfordre og støtte hverandre, sier Berntsen.

Hun forteller at deltakerne fra it- og helsegruppen hver får en fagplan som tar hensyn til deltakernes spesielle bakgrunn.

Fakultetssamarbeid

Tilbudet er etablert gjennom et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk og NTNU Videre – universitetets helseinformatikkmiljø som også omfatter Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Studiestarten er satt til februar 2009, og søknadsfristen er 1.desember.

Mer informasjon: www.ntnu.no/videre/helseinformatikk

Saken er hentet fra Computerworlds bilag It-helse.