460.000 har fått frikort uten å søke

460.000 har fått frikort uten å søke

Frikort for helsetjenester sendes nå automatisk til alle som har krav på det.

Alle som passerer frikortgrensen for egenandeler på helsetjenester og medisiner i løpet av et kalenderår, har krav på frikort. Før første juni måtte du selv samle kvitteringer og søke om frikort hos NAV.

Siden 1. juni har imidlertid 460.000 nordmenn fått frikort for helsetjenester automatisk i posten når de har betalt 1.840 kroner i egenandeler.

- Ordningen gjør at flere får oppfylt rettighetene sine på en enklere måte, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, i en pressemelding.

Rettighet

Frikortet sendes sammen med en oversikt over egenandelene som er registrert på han eller henne. Målet er at alle får frikortet i posten innen tre uker etter at de har nådd frikortgrensen.

– Har du betalt mer, blir det tilbakebetalt automatisk. Den nye ordningen sikrer at alle med rett til frikort får oppfylt rettigheten på en enklere måte, sier Strøm-Erichsen.

Kvittering

Egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon blir ikke registrert automatisk i år. Det er planlagt at også disse egenandelene skal registreres automatisk fra 2011. De som har denne typen reiser i dag, skal sende kvitteringene til Pasientreiser ANS i Skien for registrering i grunnlaget for frikort.

Den automatiske ordningen gjelder ikke frikort for egenandelstak 2. Dette er for eksempel egenandeler for behandling hos fysioterapeut og enkelte former for tannsykdommer.

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) har overtatt utsendelsen av frikort fra NAV.

Les om:

IT-Helse