Accenture raser etter tapt kontrakt

Accenture raser etter tapt kontrakt

IBM vant SAP-avtalen, og Accenture føler seg forskjellsbehandlet.

IBM skal levere SAP-løsninger til Helse Midt-Norge, skriver Finansavisen. Kontrakten kan være verdt så mye som 700 millioner kroner.

Dette er godt nytt for store blå, men dårlig nytt for EDB og Accenture, som prøvde å sikre seg den gullkantede kontrakten.

Accenture kunne, ifølge Finansavisens kilder, levere tilsvarende løsninger for 100 millioner kroner mindre enn IBM. De kan dermed ikke forstå hvorfor de ikke vant.

Føler seg forskjellsbehandlet

- Det fremstår for Accenture som helt uforutberegnelig at en så stor prisforskjell som her viser seg, ikke skal bli utslagsgivende for valg av leverandør, skriver Accenture i et klagebrev til helseforetaket.

De mener leverandørene ikke har blitt behandlet likt, og at kontrakten har blitt tildelt på urettferdige vilkår.

- IBM har fått muligheten til å redefinere sin løsning på måter som Accenture ikke har fått adgang til, skriver selskapet.

Kan gå til KOFA

Kontrakten er ikke bare viktig i seg selv, men danner også et grunnlag for en nasjonal rammeavtale.

Helseforetaket har ikke villet kommentere saken overfor Finansavisen.

Om klagen avvises, kan saken gå videre til klageorganet KOFA.

IT-Helse